Expert studies / Zpracování odborných studií

BURESWORKS, Ltd. process specialized studies and plans. Our accurate feasibility studies and cost-benefit analysis approach to public resources. Attractive Business Plan will include offering investors. Market analysis, strategic plans and integration strategy will catapult your company among the market leaders. All technical studies and plans are formulated for a wide range of areas, in particular for an area of health, pharmacy, wellness and fitness, hospitality and tourism, food processing, agriculture, IT, mechanical engineering, electrical engineering, power engineering.
-------------------------------------------------
BURESWORKS, s.r.o. zhotovuje odborné studie a plány. Naše precizní STUDIE PROVEDITELNOSTI a COST-BENEFIT ANALÝZY Vám přiblíží veřejné zdroje. Atraktivní BUSINESS PLÁNY Vás zahrnou nabídkami investorů. ANALÝZY TRHU, STRATEGICKÉ PLÁNY a INTEGRAČNÍ STRATEGIE katapultují Váš podnik mezi lídry trhu. Veškeré odborné studie a plány zpracováváme pro široké spektrum oblastí, především se jedná o oblast zdravotnictví, farmacie, wellness a fitness, hotelnictví a turismu, potravinářství, zemědělství, IT, strojírenství, elektrotechniky, energetiky.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Strategic plans, Market analysis / Strategické plány, Analýzy trhu

Co nabízíme

FEASIBILITY STUDY to substantiate applications for subsidies, grants, loans and aid. It serves as a support investment decisions.
MARKET ANALYSIS gives more customer identification, detailed identification of competitors. They lead to an effective set of marketing strategies and gain competitive advantage.
STRATEGIC PLANS enable the achievement of ecology, innovation, efficiency and optimality in the company. The aim of the strategy is to use higher competitiveness.
Integration strategy will achieve continuity, transparency and effective communication.
BUSINESS PLAN lead to determine the optimal method of financing and project management based on the results of a comprehensive analysis.
-------------------------------------------------------
STUDIE PROVEDITELNOSTI pro doložení k žádostem o dotace, granty, úvěry a podpory. Slouží jako podpora investičního rozhodování.
ANALÝZY TRHU poskytují bližší identifikaci zákazníků, detailní identifikaci konkurentů. Vedou k efektivnímu nastavení marketingové strategie a získání konkurenční výhody.
STRATEGICKÉ PLÁNY umožní dosažení ekologie, inovativnosti, efektivity a optimality v podniku. Cílem nasazení strategií je vyšší konkurenceschopnost.
INTEGRAČNÍ STRATEGIE umožní dosažení kontinuity provozu, transparentnosti a efektivní komunikace.
PODNIKATELSKÉ PLÁNY vedou ke stanovení optimálního způsobu financování a vedení projektu na základě výsledků komplexní analýzy.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We make expert studies and plans usable businesses and clients in the public sector. All technical studies are processed for a wide range of areas. In particular, we focus on the following sectors: health, pharmacy, wellness and fitness, hospitality and tourism, food processing, agriculture, IT, environment, the voluntary sector, arts and culture, public sector, electrical engineering, mechanical engineering, energy and transport.
---------------------------------------------------------
Zhotovujeme odborné studie a plány využitelné podniky i klienty z oblasti veřejného sektoru. Veškeré odborné studie zpracováváme pro široké spektrum oblastí. Především se zaměřujeme na následující sektory: zdravotnictví, farmacie, wellness a fitness, hotelnictví a turismus, potravinářství, zemědělství, IT, životní prostředí, neziskový sektor, kultura a umění, veřejný sektor, elektrotechnika, strojírenství, energetika a doprava.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

feasibility study, strategic plan, business plan
studie proveditelnosti, strategický plán, podnikatelský plán

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Ms Ing. Mgr. Lucie Burešová

Jednatel

Zpět na seznam