Zpracování kovů přesným CNC víceosým obráběním, tvářením a montáž komponentů/Precision CNC multiaxis machining, forming and assembly of components

Kornet company is located on the border with Germany in Kraslice town, district Sokolov. Kornet is a production company, offering their customers all services connected with supplying finished products.Our core business is production of metal products by precision CNC multiaxis machining, forming and assembly of components. This includes securing materials, blanks, semiproducts, progress tools, clamping and other components, vacuum and other special packaging, measuring protocols, Cpk, SPC and others.
------------------------------------------
Společnost Kornet se nachází na hranici se SRN, ve městě Kraslice, okres Sokolov.Kornet je výrobní společností, která svým zákazníkům poskytuje všechny další služby s touto činností spojené.Naší činností je zpracování kovů přesným víceosým CNC obráběním, tvářením a montáží komponentů. Mezi poskytované služby patří zajišťování vstupních materiálů a polotovarů, tvářecích nástrojů, upínacích a dalších přípravků, vakuové a další způsoby balení, veškeré měrové protokoly, Cpk, SPC a další.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Precision CNC multiaxis machining / Přesné víceosé CNC obrábění

Co nabízíme

Long term experience in precision multiaxis CNC machining, forming and assembly. We offer production of parts on precision CNC multiaxis machines, forming on progress tools and assembly. Our products are mainly used in automotive incl. brake systems, energy sector, tractors.
-------------------------------------
Dlouhodobé zkušenosti v přesném víceosém CNC obrábění, v tváření a montáži. Nabízíme výrobu dílů na přesných CNC víceosých strojích, tvářených dílů na postupových nástrojích a montáž komponentů. Výrobky jsou používány v automobilovém průmyslu vč. brzdových systémů, energetickém sektoru, traktorech.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for partners interested in cooperation in production of components including assembly, in technolgy development, technology transfer and cooperation in development of new projects. Our products are used in automotive, energy sector, agriculture and tractors, brake systems. Our customers are companies who need matal components and assemblies
-------------------------------------
Hledáme partnera k výrobní spolupráci při výrobě komponentů a montáže, vývojové spolupráci v technologie, transferu technologie, spolupráci při přípravě a zavádění nových projektů. Naše produkty jsou použity v auto průmyslu, energetice, regulační technice, v zemědělské technice a traktorech, brzdových systémech, bílé technice. Našim zákazníkem jsou společnosti, které potřebují kovové výrobky a smontované komponenty

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Precision CNC machining, stamping and assembly
Přesné CNC obrábění tváření a montáže

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V

Zástupce

Mr Ing Miloš Ptáček

jednatel

Zpět na seznam