Právní činnosti / Law services

Havel, Holásek & Partners was established in 2001 by experienced lawyers from leading international and Czech law firms, and over a period of 13 years, became the largest law firm in the Czech Republic and Slovakia and the fastest-growing law firm in the CEE region. Havel, Holásek & Partners is constantly strengthening its position on the legal services market in the Czech Republic and Slovakia.

The team of highly qualified lawyers in Prague, Brno, Ostrava, and Bratislava provides comprehensive services of the highest level in all areas of legal specialisation and for clients in all business areas in the Czech Republic and Slovakia. Thanks to the structure of cooperation, our goal is to ensure the comfort of our clients with one Czech-Slovak law firm for both countries, so that they may achieve their business objectives.
----------------------------------
Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners byla založena v Praze roku 2001 zkušenými právníky z předních mezinárodních a českých právnických firem a za 13 let své existence se stala největší advokátní kanceláří v České a Slovenské republice a zároveň nejdynamičtěji rostoucí právnickou firmou v regionu střední a východní Evropy, která neustále posiluje svou pozici na trhu právních služeb v České a Slovenské republice.

Tým vysoce kvalifikovaných advokátů v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě poskytuje komplexní služby nejvyšší úrovně ve všech oblastech právní specializace a pro klienty podnikající ve všech oborech v České republice a na Slovensku. Naším cílem je díky propracované struktuře spolupráce nabízet komfort jedné česko-slovenské advokátní kanceláře pro obě země tak, aby byla klientům umožněna snadná realizace jejich obchodních záměrů.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Legal consultancy / Právní poradenství

Co nabízíme

A team of highly qualified lawyers in Prague, Brno, Ostrava and Bratislava provides comprehensive services of the highest levels in all areas of legal specialization and business clients in all sectors in the Czech Republic and Slovak. Our goal is thanks to sophisticated structure of cooperation offer comfort a Czech-Slovak law firm for both countries so that clients allow easy implementation of their business plans.
----------------------------------
Tým vysoce kvalifikovaných advokátů v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě poskytuje komplexní služby nejvyšší úrovně ve všech oblastech právní specializace a pro klienty podnikající ve všech oborech v České republice a na Slovensku. Naším cílem je díky propracované struktuře spolupráce nabízet komfort jedné česko-slovenské advokátní kanceláře pro obě země tak, aby byla klientům umožněna snadná realizace jejich obchodních záměrů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Looking for a partner who can offer our many years of experience in the following areas:
Mergers and Acquisitions / Business Law; Real Estate and Construction; Banking, finance and Cpt. Market; Public sector and regulation; Judicial, administrative and arbitration proceedings; Insolvency and Restructuring; IP / IT, Media and Telecommunications; Energy and Environment; Competition and EU Law; Labor Law; Pharmacy and Health; private clients; Transport and logistics; Sports law
debt Collection ; Other selected advisory group
----------------------------------
Hledáme partnera, kterému můžeme nabídnout naše mnohaleté zkušenosti v těchto oblastech:
Fúze a akvizice/Obchodní právo; Nemovitosti a stavebnictví; Bankovnictví, finance a kpt. Trh; Veřejný sektor a regulace; Soudní, správní a rozhodčí řízení; Insolvence a restrukturalizace; IP/IT, média a telekomunikace; Energetika a životní prostředí; Ochrana hospodářské soutěže a právo EU; Pracovní právo; Farmacie a zdravotnictví; Privátní klienti; Doprava a logistika; Sportovní právo; Vymáhání pohledávek; Další vybrané poradenské skupiny

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

mergers, acquisitions, real estate, construction law, commercial companies, price control
fúze, akvizice, nemovitosti, stavební právo, obchodní společnosti, cenová kontrola

Hledaná spolupráce

  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Mr Mgr., Ing. Ludvík Juřička

partner
Zpět na seznam