Distribution of gaseous fuels through mains / Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí

Gradska plinara Zagreb d.o.o. is a natural gas distributor in the city of Zagreb an Zagreb county. It is a leading distributor in the region with annual consumption of over 4TWh energy distributed to over 275 000 customers via over 3700km pipelines.
The company is established in 1862 and it provides service continuously ever since.
-------------------------------------------------------------------------------
Gradska plinara Zagreb d.o.o. je distributor zemního plynu v Záhřebu, Zagreb kraj. Je předním distributorem v oblasti s roční spotřebou nad 4TWh energie distribuována více než 275 000 zákazníkům prostřednictvím více než 3700 km potrubí.
Společnost je založena v roce 1862 a poskytuje služby nepřetržitě od té doby.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Natural gas is the product we distribute to our customers / Distribuujeme zemní plyn našim zákazníkům

Co nabízíme

We do not make any products apart from natural gas that we distribute. However, we are open for technical and research co-operation.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nevyrábíme žádné produkty, distribuujeme zemní plyn. Nicméně, jsme otevřeni pro technické a výzkumné spolupráce.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are in constant demand for natural gas pipeline materials, gas meters, and various equipment for natural gas regulation, monitoring and control.
---------------------------------------------------------------------------------
Neustále poptáváme materiály plynovodu, plynoměry, a různé zařízení pro regulaci zemního plynu, monitorování a kontrolu.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

natural gas, pipeline, gas meter, regulation, control, distribution, cooperation
zemní plyn, potrubí, plynoměr, regulace, řízení, distribuce, spolupráce

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V

Zástupce

Mr MR.SC. DODIG ANTE

DIREKTOR/ředitel

Mr Mr.Sc. Davor Virkes

Strategic planner


Ms dipl.ing. Željka Pinjuh-Ćorić

Zpět na seznam