Machine tooling and related services / Strojní obrábění a související služby

Our specialty is single-piece or small-lot production of gears and components, tooling for production, and unit assembly according to customer’s drawings or our own design.
--------------------------------------
Mezi naše hlavní přednosti patří kusová či malosériová výroba komponentů, ozubených kol, přípravků a speciálních strojů dle dodané výkresové dokumentace nebo dle našeho návrhu.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Production from A to Z / Výroba od A po Z

Co nabízíme

Production program:
1. components
2. preparations
3. gears, gearboxes
4. special purpose machines
5. cooperation (including service hardening)
6. sale of metallurgical material
------------------------------------
Výrobní program:
1. komponenty
2. přípravky
3. ozubená kola, převodovky
4. speciální a jednoúčelové stroje
5. kooperace (včetně služeb kalírny)
6. prodej hutního materiálu

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for long-term cooperation partner and we, as suppliers of our services, or vice versa, as we service customers.
In particular, we are looking for partners in cylindrical grinding flanges - geometric and dimensional accuracy of 0.01 mm, max workpiece length 500 mm and 300 mm.
-------------------------------
Hledáme partnera pro dlouhodobou spolupráci a to my,jako dodavatelé našich služeb anebo naopak, jako my odběratelé služeb.
Zejména pak hledáme partnery v oblasti broušení na kulato přírub - geometrické a rozměrové přesnosti do 0,01 mm, max.průměry obrobků 500 mm a délka 300mm.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

production, components, gearboxes, machines, grinding, flanges
výroba, komponenty, převodovký, stroje, broušení, příruby

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby

Zástupce

Mr Miroslav Ševčák

Obchodně technický pracovník
Zpět na seznam