Development, production,sales and service of asynchronous electric motors/ Vývoj,výroba,prodej a servis asynchronních elektromotorů a elektro čerpadel

The company manufactures electric motors and electropump. By that followed the long production of electric motors and electric pumps MEZ Brno in Austerlitz, was ranked among the traditional electrical machinery manufacturer in the Czech Republic. Currently, the company uses to design, manufacture and testing of electrical machines of modern technologies, including computer-aided design and organizational work, modern CNC machines, automatic test equipment. Our aim is to satisfy the needs and wishes of customers in terms of quality, quantity, terms and prices.
-------------------------------------------
Společnost EMP s.r.o. byla založena v roce 1991. Od 1. 7. 1994 převzala v rámci privatizace výrobní závod MEZ Brno ve Slavkově u Brna a zahájila výrobu elektromotorů a elektročerpadel. Tím, že navázala na dlouholetou výrobu elektromotorů a elektročerpadel MEZ Brno ve Slavkově u Brna, se zařadila mezi tradiční výrobce elektrických strojů v České republice. V současné době využívá společnost k návrhu, výrobě a zkoušení elektrických strojů moderních technologií včetně počítačové podpory konstrukčních a organizačních prací, moderní CNC stroje, automatické zkušební zařízení. Cílem naší společnosti je uspokojení požadavků a přání zákazníků co do kvality, kvantity, termínů a ceny.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Power engineering / Elektrovýroba

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for buyers, distributors of electric motors and electric pumps
--------------------------------
Hledáme odběratele, distributory elektromotorů a elektročerpadel

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

electric motors, electric pumps
elektromotory, elektročerpadla

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace

Zástupce

Mr Ing. Vladimír Mogiš

Managing Director/Jednatel, ředitel
Zpět na seznam