Custom measurement and automation technology / Zakázková měřicí a automatizační technika

The company Mesing, spol. s r.o., 1990, is a supplier of linear measurement technology made to order from custom touches to the multisite automatic measurement stations and the control lines.
- Design, development, construction, production, adjustment, calibration and service.
Brand MESING was removed from part of the ZVL Research Institute for rolling bearings and workshops producing superior digital length gauge EDK 87 to a new company with a focus on measurement systems and engineering.
Gauges developed and produced tend to automakers subcontractors . A large part of production is focused on the bearing industry. More than half of the production is done outside Czech Republic.
-------------------------------------------------------------------------------------
Firma Mesing, spol. s r.o., 1990, je dodavatelem délkové měřící techniky na zakázku od doteků po automatické vícemístné měřící stanice a kontrolní linky.
- Návrh, vývoj, konstrukce, výroba, seřízení, kalibrace a servis.
Značka MESING byla vyčleněna z části z ZVL Výzkumného ústavu pro valivá ložiska a z dílny produkující špičkový digitální délkoměr EDK 87 do nového podniku se zaměřením na měřicí systémy a inženýring.
Měřidla vyvíjená a vyráběná směřují k subdodavatelům automobilek. Velká část produkce je zaměřena na ložiskový průmysl. Více jak polovina produkce se realizuje mimo ČR.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Custom measurement and automation technology / Zakázková měřicí a automatizační technika

Co nabízíme

The company Mesing, spol. s r.o. is a supplier of linear measurement technology made to order from custom touches to the multisite automatic measurement stations and the control lines.
- Design, Development, Construction, Production, Adjustment and calibration, Service
------------------------------------------------------------------------
Firma Mesing, spol. s r.o. je dodavatelem délkové měřící techniky na zakázku od doteků po automatické vícemístné měřící stanice a kontrolní linky.
- návrh, vývoj, konstrukce, výroba, seřízení a kalibrace, servis

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

custom gauging and automation technique
zakázková měřicí a automatizační technika

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V

Zástupce

Mr Richard Wíttek

CEO/Jednatel
Zpět na seznam