Production of refractory and insulating materials / Výroba žáruvzdorných a izolačních materiálů

Production of refractory and insulating materials for metallurgy, glass and alumina industry, ceramics, stove-building etc., production of steel and wood moulds.
P-D Refractories CZ a.s. is one of the biggest producers and suppliers of refractory products and raw materials. We produce and supply heat sink materials based on magnetite for complete or partial linings of the thermal aggregates, especially for coke ovens, blast furnaces, glass furnaces, electrolyzers for the primary production of alumina and others.
-------------------------------------
Výroba žáruvzdorných a izolačních materiálů pro metalurgii, sklářský a hliníkárenský průmysl, keramiku, kamnářství a pod., výroba ocelových a dřevěných forem.
P-D Refractories CZ a.s. je jedním z největších výrobců a dodavatelů žárovzdorných výrobků a surovin. Společnost vyrábí a dodává teplojemné materiály na bázi magnetitu pro kompletní i částečné vyzdívky pro tepelná zařízení, především pro koksové pece, vysoké pece, sklářské pece, elektrolyzéry primární výroby hliníku a další.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Refractory building materials / Žárovzdorné stavební materiály

Co nabízíme

- Broad assortiment of refractory and insulating materials – fireclay and silica bricks and mortars, chimney pipes etc.
- Long term experiences in costruction, programming and production of mechanical pressing and hand wood forms for ceramic materials.
- Metal forms and hand wood, construction, programming and metal-working
- Forms are for pressing dinas and fireclay stones
- Long term experiences and knowledge in the field of forms production, flexible delivery time, CNC machining,wire-cutting etc.
-------------------------------------
- Široký sortiment žárovzdorných a izolačních materiálů – šamotových a dinasových kamenů a malt, komínové keramické vložky atd.
- Formy kovové a ruční dřevěné, konstrukci, programování a všeobecně kovoobrábění
- Formy jsou určeny pro lisování dinasových a šamotových kamenů
- Dlouhodobé zkušenosti a znalosti v oboru výroby forem pro keramické materiály, flexibilní dodací termíny dle potřeby, CNC obrábění, drátořez atd.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Package materials (packaging films), print technigue, heating oil, carton for package cooperation in refining and processing of steel mold suppliers of spare parts, fasteners, lubricants, raw material for the production of refractory materials (non-magnezit)
-------------------------------------
Balící materiály (fólie), tiskařskou techniku, topný mazut,
balící kartony, kooperace při zušlechťování a opracování pro ocelové formy, dodavatele náhradních dílů, spojovacích materiálů, maziv, suroviny pro výrobu žáruvzdorných materiálů (nemagnezit)

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Firecley bricks, silica bricks, moulds, metalworking, refractories
Šamot, dinas, formy, kovoobrábění, žáruvzdorniny, maziva, zušlechťování kovů

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V

Zástupce

Mr Ing. Stanislav Dvořák

Sales director/Obchodní ředitel

Mr Mgr. Jaroslav Malounek

chief executive of MTZ/ved. odd. MTZ
Zpět na seznam