Production of machinery, equipment, machinery and technological equipment / Výroba strojů, strojních zařízení, částí strojů a technologických zařízení

• Complementation of capital equipment (from a project design itself through project documentation, manufacturing documentation, machined components production, assembly of sub-components, surface treatment, transportation, complementation and assembly work on site)
• Production of machines, machine equipment and machine and equipment parts (molding machines, conveyors, filters, mixers, wastewater treatment plant, gearboxes, bridge bearings, saws, grids, etc.)
-------------------------------------
*Výroba strojů, strojních a technologických zařízení (lisy, vibrolisy, dopravníky, filtry, česle, míchadla, čističky odpadních vod, převodové skříně, mostové jeřáby a ložiska, svařovací poloautomaty, linky, pily, katry, aj.)
*Výroba ocelových konstrukcí (od projektu, výrobní dokumentace, přes samotnou výrobu, povrchové úpravy až po dopravu na místo a montáž)

Number of employees
  • 10-49

Design and manufacture of machinery and technological equipment, completion of investment projects / Návrhy a výroba strojů a technologických zařízení, kompletace investičních celků

What we offer

- manufacture of machinery and metalworking
- competion of investment units
- welding equipment and metalworking
- engineering and assembly
- steel structures
-------------------------------------
- Návrhy a projektování strojů a zařízení v nejrůznějších oborech vč. zajištění vlastní výroby a odborného dozoru .
- Výroba strojů a jejich částí
- Výroba přesných svařenců
Ve všech oborech jsme schopni přizpůsobit se požadavkům zákazníka.

What we are looking for

Partners from the construction and engineering companies or which we have become suppliers to the Czech Republic and abroad.
-------------------------------------
Hledáme partnery např. z řad stavebních a strojírenských společností, pro které bychom se stali dodavateli jak na území ČR, tak i v zahraničí.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Collaboration sought

  • Subcontracting
  • Technical co-operation
  • Services

Responsible

Mr Ing. Aleš Marek

Owner, CEO/ majitel, jednatel
back to list