Consultancy of business relations between Czech Republic and UK / Poradenství zaměřené na obchodní výměnu mezi ČR a Velkou Británií

The British Chamber of Commerce in the Czech Republic was formed in April 1997. Since then membership has grown to over 200 companies representing a broad spectrum of British interests in the Czech Republic, from major investors to individual entrepreneurs.
The primary objectives of the Chamber are to promote and enhance business relations between the Czech Republic and the United Kingdom, to help improve the competitive and business environment in the Czech Republic, and to provide a platform for creating new business opportunities.
The Chamber works independently of the British Embassy in the Czech Republic, but maintains very strong relations with the British Embassy and its Trade & Investment department due to the Agreement on the provision of advice and assistance to UK companies doing and seeking to do business in the Czech Republic, which forms part of the Overseas Business Networks Initiative.
-------------------------------------
Britská obchodní komora v České republice byla založena v dubnu 1997. Od té doby se její členská základna rozrostla na více než 200 firem zastupující široké spektrum britských zájmů v ČR. Jsou mezi nimi klíčoví investoři i živnostníci. Hlavním posláním Komory je propagování a podpora obchodních vztahů mezi ČR a Velkou Británií, napomáhání zlepšování konkurenceschopného podnikatelského prostředí v ČR a poskytování platformy pro vytváření nových obchodních příležitostí.
Komora funguje nezávisle na Britském Velvyslanectví v ČR, ale udržuje velmi silné vazby s Britskou Ambasádou a jejím oddělením pro Obchod & investice (UKTI).

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Consultancy of business relations between Czech Republic and UK / Poradenství zaměřené na obchodní výměnu mezi ČR a VB

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Mr Filip Franek

Senior Consultant/Trade Adviser
Zpět na seznam