Custom manufacturing of machine parts / Zakázková výroba strojních součástí

S & K TOOLS s.r.o. is a Czech company founded in 2002. We are a top supplier of high precision and complex components within the tolerances of up to 0,003 mm. The principle of custom manufacturing is based on the most modern CNC centers Mazak and Studer. We do a series of 5 to 800 pieces per batch. We belong to the renowned supplier of Czech and foreign companies like Bosch Diesel, MOOG Corp., Siemens, Skoda Auto, Honeywell, Voith apod.
-----------------------------------------------------
S&K TOOLS s.r.o. je česká společnost založená v roce 2002. Jsme špičkovým dodavatelem precizních a vysoce komplikovaných dílců v tolerancích do 0,003 mm. Princip zakázkové výroby je založen na nejmodernějších CNC centrech Mazak a Studer. Děláme série od 5 do 800 ks v jedné dávce. Patříme mezi dodavatele renomovaných českých i zahraničních společností jako Bosch Diesel, MOOG Corp., Siemens, Škoda Auto, Honeywell, Voith ap.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Zakázkové obrábění / Custom machining

Co nabízíme

S & K TOOLS s.r.o. is a Czech company founded in 2002. We are a leading supplier of high precision and complex components within the tolerances of up to 0,003 mm. The principle of custom manufacturing is based on the latest Mazak CNC centers and Studer. We do a series of 5 to 800 pieces per dose. We offer flexibility and short delivery times. We are certified ISO 90001:2001.
---------------------------------------------
S&K TOOLS s.r.o. je česká společnost založená v roce 2002. Jsme špičkovým dodavatelem precizních a vysoce komplikovaných dílců v tolerancích do 0,003 mm. Princip zakázkové výroby je založen na nejmodernějších CNC centrech Mazak a Studer. Děláme série od 5 do 800 ks v jedné dávce. Nabízíme flexibilitu a krátké dodací termíny. Jsme držitelem certifikátu ISO 90001:2001.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Our partner should be a customer producing some machinery or components and is interested to produce the necessary parts in cooperation and is from the following industries: pneumatic and hydraulic systems, pumps, turbines, motors, couplings, construction machinery, special shafts, food machinery, foundries and manufacturing of forming tools.
---------------------------
Našim partnerem by měl být zákazník který vyrábí nějaké strojní zařízení čí komponenty a má zájem si vyrábět potřebné díly v kooperaci a je z následujících odvětví : pneumatické a hydraulické systémy, čerpadla, turbíny, motory, spojky, konstrukce strojů, speciální hřídele, potravinářské stroje, slévárny a výroba tvářecích nástrojů.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Custom machining
Zakázkové obrábění

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V

Zástupce

Mr Pavel Hobza

Sales manager / Obchodní ředitel
Zpět na seznam