Protection technology and products in the production process / Ochrana technologií a produktů ve výrobním procesu,

The processor of plastic waste, plastic recycling specialist and manufacture of plastic granulates. We offer expert advice and products relating to the protection of the technologies in several different sectors of the economy and to ensure the highest quality products within a Quality Management System according to ISO 9000 and ISO 14000 series. For these purposes are custom designed and manufactured magnetic separators and metal detectors MESUTRONIC. All Infrastructure solves piping component system JACOB. Ecology, recycled plastics, granulates and composting are synonyms for the company for organic products and professional services.
------------------------------------
Zpracovatel plastového odpadu, odborná recyklace plastů a výroba plastových regranulátů. Nabízíme odborné poradenství a produkty, týkající se ochrany technologií v několika různých hospodářských odvětvích a k zajištění nejvyšší kvality výrobků v rámci řízení jakosti podle norem ISO 9000 a ISO 14000. Pro tyto účely jsou na zakázku navrženy a vyrobeny magnetické separátory nebo detektory kovů MESUTRONIC. Všechny dopravní cesty vyřeší potrubní stavebnicový systém JACOB. Ekologie, recyklované plasty, regranuláty a kompostéry jsou pro společnost synonyma pro ekologické výrobky a profesionální služby.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

The purity of your product and transportation, will culminate our detection, separation and dedusting / Čistotu vašeho produktu a jeho přepravování, završí naše detekce, separace a odprašování

Co nabízíme

Our expert technical team can advise you and suggest the best solution for protecting your technology in the production process. Our domain is the custom manufacture of magnetic separators are used to separate metals from the stream of bulk materials and liquids. Separators and detectors can be used in food processing, plastics, textile, timber and mining industry or in chemical production. The company has the exclusive dealership for CR and SR in the form of quality branded products, piping and connecting systems JACOB and executive separators and metal detectors MESUTRONIC
----------------------------------------
Náš odborný technický tým vám poradí a navrhne optimální řešení pro ochranu technologií ve vašem výrobním procesu. Naší doménou je vlastní výroba magnetických separátorů, které slouží k separaci kovů z proudu sypkých materiálů i kapalin. Separátory a detektory lze využít v potravinářství, plastikářském, textilním, dřevařském a těžebním průmyslu či v chemické výrobě. Společnost má výhradní obchodní zastoupení pro ČR a SR v podobě kvalitních značkových výrobků: potrubních a spojovacích systémů JACOB a výkonných separátorů a detektorů kovů MESUTRONIC

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

separation, protect, detection
ochrana, čistota, přepravování, separace,

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)

Zástupce

Mr Ing Pavel Kolařík

Technický poradce
Zpět na seznam