Manufacture of fabricated metal products, manufacture of furniture / Výroba z kovů, výroba nábytku

Production of metal stamping dies, bolt couplings BKN, tire gauges, school furniture (school boards, benches and chairs), engraving in metal and plastic, aluminum printing labels, stamps, trucking, Metalwork, powder paint, molded parts from sheet. Manufacture of machinery. Parts. Production of POP and POS items (advertising)
----------------------------
Výroba razidel z kovů, čepových spojek BKN, pneuměřičů, školního nábytku (školní tabule, lavice a židle), rytecké práce do kovu a plastu, tištění hliníkových štítků, razítek, nákladní autodoprava, zámečnická výroba, povrchová úprava práškovými barvami, lisované dílce z plechu. Výroba stroj. Dílů. Výroba POP a POS předmětů (reklamních)

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Metal and plastic products / Výrobky z kovů a plastu

Co nabízíme

We are interested in export of school furniture, tire gauges, BKN connectors, pins, exhausts in Hungary.
We are looking for supplier of steel materials (bars, tubes, profiles of Al).
The company processes engravings, printing of aluminium labels, stamps, locksmith's production, surface treatment by powder paints, moulded parts of metal sheets. Production of machine works, sharpeners, art ironwork, fireplace tools.
----------------------------------------
Máme zájem o vývoz školního nábytku, pneu měřičů, BKN spojky, čepy, výfuky do Maďarska.
Hledáme dodavatele hutních materiálů (jekly, trubky, Al profily).
Společnost provádí i rytecké práce do kovu a plastu, tištění hliníkových štítků, razítek, zámečnická výroba, povrchová úprava práškovými barvami, lisované dílce z plechu. Výroba strojních dílů, výr.suportových brusek, umělecké kování, krbové nářadí.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are interested in export of school furniture, tire gauges, BKN connectors, pins, exhausts in Hungary.
We are looking for supplier of steel materials (bars, tubes, profiles of Al).
------------------------------------
Máme zájem o vývoz školního nábytku, pneu měřičů, BKN spojky, čepy, výfuky do Maďarska.
Hledáme dodavatele hutních materiálů (jekly, trubky, Al profily).

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

metal products, fourniture, engraving, plastic
výrobky z kovů, nábytek, rytecké práce, plast

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing. Vojtěch Peťa

Deputy head of the cooperative / Zástupce předsedy družstva
Zpět na seznam