Instruments for the measuring of electrical and non-electrical quantities / Přístroje pro měření elektrických a neelektrických veličin

*The development, production and sale of traditional instruments for the measuring of electrical and non-electrical quantities.
*Custom-made production, at which point METRA BLANSKO a.s. offers the opportunity to bring together mechanical engineering and electrical production, including surface finishes.
-------------------------------------
*Vývoj, výroba a prodej tradičních přístrojů pro měření elektrických a neelektrických veličin.
*Zakázková strojní výroba, METRA BLANSKO a.s. nabízí výhodu spojení strojírenské a elektro výroby, včetně povrchových úprav.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Measuring equipment, clamp instruments / Měřící technika, svorkové příslušenství, strojní zakázková výroba

Co nabízíme

*Measuring equipment (inspection instruments
clamp instruments, panel and switchboard instruments,
converters of electrical values)
*Contracted Manufacturer (machining, welding machines).
-------------------------------------
*Měřící technika (revizní přístroje, bočníky,
svorkové přístroje, panel a panelové přístroje)
*Strojní zakázková výroba (obrábění, svařování, lakování)

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Co-operation, new customers.
-------------------------------------
Kooperaci, nové zákazníky.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Measuring equipment, clamp instruments, manufacturer, machining, welding.
Měřící technika, strojní zakázková výroba, obrábění, svařování, lakování.

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby

Zástupce

Mr Bc. Martin Mucha

sales manager/obchodní manager

Ms Lada Amik Jahodová

*
Zpět na seznam