Supply of industrial raw materials, raw materials and goods / Dodávky průmyslových surovin, vstupních materiálů

Security of supply of raw materials, raw materials and goods for manufacturing companies in the Czech Republic, mostly in engineering, metallurgy, paper and construction industries:
Supply of materials for surface protection; powder coatings; sale of powder coatings; Coating materials for the protection of steel structures; or complete coating systems from leading European producers.
Inspection activity in the production of corrosion protection; a certified corrosion engineer.
Energy raw materials; securing supplies of fossil fuels and other raw materials used as processing inputs for production of iron and steel.
Paper industry: supply of feedstock for the production of paper and paper products.
Fuel Supply and storage of fuel for transportation, logistics and construction companies, operating large-scale oil depots
------------------------------------------
Zajišťování dodávek průmyslových surovin, vstupních materiálů a zboží pro výrobní podniky v ČR a SR to převážně ve strojírenském, hutním, papírenském průmyslu a stavebnictví:
Dodávky materiálů pro povrchovou ochranu; prodej práškových nátěrových hmot; Nátěrové hmoty pro ochranu ocelových konstrukcí; popřípadě kompletních nátěrových systémů od renomovaných evropských producentů
Inspekční činnost při zhotovování protikorozní ochrany; služby certifikovaného korozního inženýra.
Výroba a dodávky obalových materiálů - LDPE, HDPE fólie a produkty z nich navazujících. Kromě výroby folií, pytlů a odnosných tašek se firma zaměřuje na produkci speciálních výrobků, jako např. perforovaná fólii pod obchodním označením VARSATEN, určená pro balení rýže do varných sáčků, výroba folií s protiskluzovým designem pod obchodním názvem RAPATEN.
Pohonné hmoty: dodávky a skladování pohonných hmot pro přepravní, logistické a stavební společnosti, provozování velkokapacitních skladů nafty
Dodávky energetických surovin; zajišťování dodávek pevných paliv a dalších surovin sloužících jako technologické vstupy pro výrobu železa a oceli
Papírenský průmysl: dodávky vstupních surovin pro výrobu papírů a papírenských výrobků

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Industrial supply and purchase / Průmyslové zásobování a nákup

Co nabízíme

Company P.Z.S. Group, Ltd. was founded in 2004. Its principal business activity is the supply of raw materials, raw materials and goods for manufacturing companies in the Czech Republic, mostly in engineering, metallurgy, paper and construction industries:
- Delivery of materials for surface protection
- Powder coatings
- Coating materials for the protection of steel structures
- Inspection activities in making corrosion protection
a certified corrosion engineer
- Energy Raw Materials
- Paper Industry
- Fuels
--------------------------------
Společnost P.Z.S. Group, s.r.o. byla založena v roce 2004. Její hlavní podnikatelskou činností je zajišťování dodávek průmyslových surovin, vstupních materiálů a zboží pro výrobní podniky v České republice a to převážně ve strojírenském, hutním, papírenském průmyslu a stavebnictví:
- Dodávky materiálů pro povrchovou ochranu
- Práškové nátěrové hmoty
- Nátěrové hmoty pro ochranu ocelových konstrukcí
- Inspekční činnost při zhotovování protikorozní ochrany
služby certifikovaného korozního inženýra
- Energetické suroviny
- Papírenský průmysl
- Pohonné hmoty

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for companies for possible cooperation in the areas of purchasing, sales of industrial raw materials, raw materials and goods for manufacturing companies in the Czech Republic, mostly in engineering, metallurgy, paper and construction industries
--------------------------------------
Hledáme společnosti pro možnou spolupráci v oblastech nákupu, prodeje průmyslových surovin, vstupních materiálů a zboží pro výrobní podniky v České republice a to převážně ve strojírenském, hutním, papírenském průmyslu a stavebnictví

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

purchase, sale, raw materials, goods, machinery industry
nákup,prodej, suroviny, materiál, zboží, strojírenský průmysl

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing. Tomáš Pastrňák

CEO/Jednatel

Zpět na seznam