Design, engineering and contracting company / Projektová, inženýrská a dodavatelská společnost

We are the design, engineering and contracting company providing complex deliveries of investment plants on turn-key basis in spheres of chemical and oil industries, manufacturing of machines and transport equipment, metallurgy, civil and residential structures and infrastructure and power engineering,
-------------------------------------
Jsme projektová, inženýrská a dodavatelská společnost, nabízející komplexní dodávky investičních celků formou „na klíč“ a to v oborech chemie a zpracování ropy, strojírenství a výroba dopravních prostředků, strojírenská metalurgie, občanské a bytové stavby, infrastruktura a energetika.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Services in investment construction / Služby v investiční výstavbě

Co nabízíme

We offer complex deliveries of investment plants on turn-key basis in spheres of chemical and oil industries, manufacturing of machines and transport equipment, metallurgy, civil and residential structures and infrastructure and power engineering. We look for partners from both the Czech Republic and abroad.
-------------------------------------
Nabízíme komplexní dodávky investičních celků formou „na klíč“ a to v oborech chemie a zpracování ropy, strojírenství a výroba dopravních prostředků, strojírenská metalurgie, občanské a bytové stavby, infrastruktura a energetika. Hledáme partnery jak z ČR, tak i ze zahraničí.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Technical cooperation
Products for petrochemistry and chemistry
Assembly work in chemistry and petrochemistry
-------------------------------------
Technická spolupráce
Výrobky pro petrochemii a chemii
Montážní práce v petrochemii a chemii

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

petrochemistry, chemistry, assembly work
petrochemie, chemie, montážní práce

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing. Leo Duspiva

Sales Director/obchodní ředitel
Zpět na seznam