Manufacture and sale of pneumatic components / Výroba a prodej pneumatických prvků

SMC Industrial Automation CZ Ltd. is a member of Central and Eastern Europe SMC CEE (Central and Eastern Europe) SMC in the Czech Republic. The company has its own engineering center, logistics facilities, learning center and through a network of branches provides full customer support. Customers are supported by network of experienced dealers, technicians and customer service representatives. Brno is also a central warehouse for the Czech Republic. The company has built new factory in Vyškov.
-------------------------------------
Firma SMC Industrial Automation CZ s.r.o. je členem skupiny zemí střední a východní Evropy SMC CEE (Central and Eastern Europe) SMC v České republice. Společnost disponuje vlastním inženýrským centrem, logistickým zázemím, výukovým centrem a díky síti poboček poskytuje plnou podporu zákazníkům, s cílem zajištění jejich maximální spokojenosti. O zákazníky se stará síť zkušených prodejců, techniků a pracovnic zákaznického servisu. V Brně se také nachází centrální sklad pro Českou republiku. Společnost vybudovala novou výrobní halu ve Vyškově.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Energy saving / Úspory

Co nabízíme

We provide expert knowledge to our customer through tailored services in the field of saving of compressed air optimization and upgrading processes using this medium, customer training teams in our modern and fully equipped training center.
-------------------------------------
Prostřednictvím služeb šitých na míru poskytujeme našim zákazníkům expertní znalosti a mnohaleté zkušenosti v oblasti úspor stlačeného vzduchu, optimalizace a modernizace procesů využívající toto medium, školení týmů zákazníka v našem moderním a plně vybaveném výukovém centru.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Energy Saving, Optimization, Modernization, Training
Úspory, Optimalizace, Modernizace, Školení

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Investice, financovani

Zástupce

Mr Ing. Ján Tomko

Foof Key Account Manager
Zpět na seznam