research and development, education / výzkum a vývoj, vzdělávání

AdMaS is a modern science centre and complex research institution in civil engineering affiliated to the Faculty of Civil Engineering. Faculty of Civil Engineering is the largest faculty, BUT with the highest number of students. The centre is focused on research, development and application of advanced building materials, structures and technologies.

-------------------------------------
AdMaS je moderní vědecké centrum a komplexní výzkumná instituce, jenž je součástí fakulty stavební. Fakulta stavební je v současnosti největší fakultou VUT v Brně s nejvyšším počtem studentů. Centrum je zaměřené na výzkum v oblasti pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Research and expert services / Výzkum a expertní činnost

Co nabízíme

Solving problems of applied research, development and expertise in a wide range of construction in cooperation with the Faculty of Civil Engineering BUT and regional research center AdMaS aimed at advanced materials, design and technology.
-------------------------------------
Řešení problematiky aplikovaného výzkumu, vývoje a expertní činnost v široké škále stavebnictví ve spolupráci s Fakultou stavební VUT v Brně a výzkumným regionálním Centrem AdMaS zaměřeným na pokročilé materiály, konstrukce a technologie.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

university, research, development, advanced materials
univerzita, výzkum, vývoj, pokročilé materiály

Hledaná spolupráce

  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V

Zástupce

Mr Ing. Zdeněk Dufek

ředitel

Zpět na seznam