Business representation, Hire of property, store, transport / Obchodní zastoupení, spolupráce, pronájem skladů, kanceláří, doprava a zemní práce

· Rental property - storage space, production area, offices, warehouses and outdoor spaces wine celler for small social events and business meetings
· Business representation, dealership with knowledge of the local market
· Advice on grants (processing of grant applications, project management)
· transport and earthmoving
-----------------------------------
Nabízíme:
· pronájem nemovitostí – skladovací prostory, výrobní areál, kanceláře, venkovní sklady a také reprezentativní prostory pro menší společenské akce a obchodní jednání
· obchodní zastoupení se znalostmi místního trhu, zprostředkování služeb
· poradenství v oblasti dotací (zpracování žádostí o dotace, vedení projektů)
· nákladní doprava a zemní práce

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Business representation, rental property, logistics, construction engineering / Obchodní zastoupení, pronájem nemovitostí, logistika, stavební engineering

Co nabízíme

Business representation, hire of property - stores, offices, business space, vine cellar for business meetings, hire of trucks and machinery, construction engineering,
---------------------------------
Obchodní zastoupení, pronájem nemovitostí - skladů, kanceláří, výrobních hal, reprezentativních prostor pro pořádání menších oslav, obchodních jednání či podnikatelských setkání, pronájem nákladních automobilů a pracovních strojů. Nabízíme zpracování žádostí o dotace a dohled při realizaci projektů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Contract to business representation, contract to rental property and lease trucks and machinery
---------------------------------------
Dohody o obchodním zastoupení či spolupráci, pronájem výrobních a obchodních prostor, kanceláří, pronájem nákladních automobilů a pracovních strojů.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

Business representation, cooperation, rental propert, store, transport, logistics, warehousing, real estate
Obhodní zastoupení, spolupráce, pronájem nemovitostí, skladů, doprava, logistika, skladování, nemovitosti a pronájmy

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Zástupce

Ms Ing. Marie Padrtová

CEO/jednatelka

Zpět na seznam