Engineering production / Strojírenská výroba

We are a Czech engineering company which has been a significant supplier of precision machined parts and subassemblies of machines and industrial equipment since 1992. Important part of our production is supply the aircraft industry.
-------------------------------------
Jsme česká strojírenská firma, která je již od roku 1992 významným dodavatelem přesně obráběných dílců a montážních podskupin strojů a průmyslových zařízení.
Významný podíl naší výroby jsou dodávky do leteckého průmyslu.

Počet zaměstnanců
 • 50-249

Machined parts, industrial equipment / Obráběné dílce, průmyslová zařízení

Co nabízíme

We produce parts by CNC machining for renowned machine finishing companies in Europe and the USA. We supply parts for aerospace industry, textiles, printing machines and machine tools, rail vehicles, diesel engines, compressors and pumps, ...
-------------------------------------
Vyrábíme CNC obráběním dílce pro renomované finalisty strojů v Evropě a USA. Jedná se o oblasti leteckého průmyslu, textilních, tiskařských a obráběcích strojů, kolejových vozidel, dieselových motorů, kompresorů a čerpadel, …

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

aerospace industry, textiles, printing machines
letecký průmysl, textilní a tiskařské stroje

Hledaná spolupráce

 • Subdodavatelske sluzby

Target Countries

 • Austria
 • Belgium
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Italy
 • Latvia
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden

Zástupce

Mr Ing. Luděk Blažek

director / ředitel
Zpět na seznam