Complex services in the area of industrial steam turbines / Kompletní služby v oblasti průmyslových parních turbín

We are Brno branch of well known international company. Our firm continue in tradition of manufacturing and development of steam machines. We are providing wide portfolio of steam turbines (performence to 150 MW) for all types of aplications. We also offer the solution which comply high standards of eficiency and reliability, equally like requirements for process steam.For development of turbine series SST-300 received or our company honour award in challenge Inovation of Year 2007. For more than 100 history we have been supplied over 4240 steam turbines to 66 world destinations.
-------------------------------------------
Jsme brněnská pobočka mezinárodní firmy. Brněnský odštěpný závod navazuje na tradici výroby a vývoje parních turbín v Brně. Nabízíme široké spektrum průmyslových parních turbín s výkonem do 150 MW pro všechny typy aplikací. Umíme poskytnout taková řešení, která splňují vysoké nároky na účinnost a spolehlivost, stejně jako požadavky na procesní páru. Za vývoj turbínové řady SST-300 obdržela naše společnost čestné uznání v soutěži Inovace roku 2007. Za dobu více než stoleté historie jsme dodali více než 4240 parních turbín do 66 zemí světa.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Complex services in the area of industrial steam turbines / Kompletní služby v oblasti průmyslových parních turbín

Co nabízíme

We offer complex services in the area of industrial steam turbines - from technical support with investment planning, design solution, production, assembly, expedition, operation release, staff training and guarantee and post-warranty service.
---------------------------------------
Nabízíme kompletní služby v oblasti průmyslových parních turbín od technické pomoci při plánování investic, přes konstrukční řešení, výrobu, montáž, expedici, uvedení do provozu, zaškolení personálu a záruční i pozáruční servis.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We look for new partners that can cover our needs mainly in the field of components such as castings, weldments and large steel fabrications, forgings, oil systems, pumps, custom-made connecting parts, bearings, measuring equipment, piping, fittings, etc.
---------------------------------------
Hledáme nové partnery, kteří mohou pokrýt naše potřeby zejména v oblasti komponentů jako jsou odlitky, svarky, výkovky, olejová hospodářství, čerpadla, zakázkový spojovací materiál, ložiska, hutní materiál, snímače a měřící techniku, trubky, armatury, atd.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Turbine, steam, workshop, Brno, blades, castings, forgings, steel fabrications
Turbína, pára, výroba, Brno, lopatky, odlitky,

Hledaná spolupráce

  • Technicka spoluprace

Zástupce

Mr František Hon

Sourcing / Strategic Procurement
Zpět na seznam