Investment and Business Development Agency / Agentura pro podporu podnikání a investic

Established by the Ministry of Industry and Trade, CzechInvest is the investment and business development agency of the Czech Republic whose services and development programmes contribute to attracting foreign investment and to developing Czech companies. Our mission is to support investment activities to the highest level of competence not only through our information service and consultancy but also by linkage with structural funds of the EU.
-------------------------------------
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Investment incentives and EU financing of business projects / Investiční pobídky a EU financování podnikatelských projektů

Co nabízíme

CzechInvest´s services :
- full information assistance
- tailor-made visits
- handling of investment incentives
- access to EU structural funds
- business properties identification
- business infrastructure development
- search for potential suppliers/JV/acquisition partners
- care for existing investors
-------------------------------------
Služby CzechInvestu:
- informace o možnostech podpory pro malé a střední podnikatele
- implementace dotačních programů financovaných EU a státem
- formální poradenství k projektům
- správa databáze podnikatelských nemovitostí
- podpora subdodavatelů – správa databáze českých dodavatelských firem
- pomoc při realizaci investičních projektů
- zprostředkování státní investiční podpory
- AfterCare – služby pro zahraniční investory, kteří již působí v České republice, podpora při reinvesticích

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

EU funds, Investment incentives, state aid for SME´s, suppliers database
Financování projektů z EU fondů, investiční pobídky, vyhledávání subdodavatelů

Hledaná spolupráce

  • Spoluprace ve V&V
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing., MBA Patrik Reichl

Director of Regional ofiice/Ředitel Regionální kanceláře
Zpět na seznam