Valuation of assets and businesses / Oceňování majetku a podniků, znalectví ve stavebnictví, stavební právo, technický dozor stavebníka, věcná břemena

A complex of comprehensive activities related to real estate, enterprises and other property in the form of expert opinions, viewpoints and expert assessments constitutes the main subject of activities of the expert institution ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. s r.o.
Economical Sphere - Evaluation of Properties , Real Estates, Companies and non monetary Investments, Pricing and Price Application and Budgeting in Civil Engineering
Civil Engineering Sphere - Appreciation and Judging of Dwelling, Public, Engineering, Industrial, Transportation and Agricultural Structures, Judging of Defects and Breakdowns of Structures and Civil Engineering Site Surveys
Civil Engineering Law - Realty pattern identifications and Investigations affecting property rights regarding realties
Easements and Real Burdens Evaluation
---------------------------------------
obor ekonomika: oceňování majetku, nemovitostí, podniků a nepeněžitých vkladů, tvorba a uplatňování cen a rozpočtování ve stavebnictví
obor stavebnictví: posuzování pro stavby obytné, občanské, dopravní, průmyslové, inženýrské a zemědělské, posuzování vad a poruch staveb a provádění stavebních průzkumů
stavební právo: určování charakterů nemovitostí a investiční činnosti v oblasti majetko-právních vztahů k nemovitostem
oceňování věcných břemen

Počet zaměstnanců
  • 1-9

The activities of expert witnesses and experts / Činnost soudních znalců a expertů

Co nabízíme

Expert opinions, expertise, expert opinions, expertise, as well as expert and lectures focusing on easements and dispossession, as well as technical supervision of the builder
----------------------------------
Znalecké posudky, expertízy, stanoviska znalce, odborná posouzení, dále znalecká a přednášková činnost se zaměřením na věcná břemena a vyvlastňování, dále výkon technického dozoru stavebníka

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Law firms, corporations, government organizations, municipalities and citizens as a potential source of additional orders
------------------------------
Advokátní kanceláře, korporace, státní organizace, obce a města i občany jako potenciální zdroj dalších zakázek

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

valuator, expert, property, real estates, movables, company, expertises, appraisals, mortgages, easements, real burdens
znalec, odhadce, majetek, nemovité věci, movité věci, podnik, znalecké posudky, odhady, úvěry, hypotéky, věcná břemena

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing. Jaroslav Hába

CEO/Jednatel
Zpět na seznam