Gas boilers, electric boilers, solar systems and cascade boiler rooms / Plynové kotle, elektrokotle, solární systémy a kaskádové kotelny

Throught its 24 years history, the Czech company THERMONA has been renowned and respected producer of consumer appliances for heating. We are also the only Czech manufacturer of boilers. Company products have often won various European awards.
Many constructions solutions by THERMONA have been used and developed by competitors on the heating technology market.
We are producer of gas boilers, condensing boilers, electric boilers and cascade boiler rooms.
-------------------------------------
Přes 24letou historii, je česká společnost THERMONA proslulým a uznávaným výrobcem spotřebičů pro vytápění. Jsme také jediným českým výrobcem kotlů. Produkty společnosti získali řadu evropských ocenění.
Mnohé konstrukční řešení společnosti Thermona byly použity a rozvinuty konkurenty na trhu tepelné techniky.
Jsme výrobce plynových kotlů, kondenzačních kotlů, elektrických kotlů a kaskádových kotelen.

Počet zaměstnanců
 • 50-249
 1. Profil 1
 2. Profil 2

Everything we do warms / Všechno co děláme hřeje

Co nabízíme

Thermona- czech boiler manufacturer
Our products:
Gas boilers
Condensing boilers
Electric boilers
Cascade boiler rooms
Storage tanks
Solar systems

Accessories:
regulation
Connect to the TUV
Spare parts for boilers Therm
----------------------------------------
Thermona - výrobce plynových a elektrických kotlů
Naše výrobky:
- Závěsné kotle
- Kondenzační kotle
- Elektrokotle
- Kaskádové kotelny
- Kondenzační kaskádové kotelny
- Průtokové ohřívače
- Solární systémy
- Zásobníky TUV

Příslušenství:
Regulace
Připojení k zásobníku TUV
Náhradní díly ke kotlům Therm

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

boiler, heating, heaters, solar systems,mafufacturer
kotel, vytápění, ohřívače, solární systémy,výrobce

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Subdodavatelske sluzby
 • Vyrobni dohoda
 • Technicka spoluprace
 • Spoluprace ve V&V
 • Sluzby

Zástupce

Mr Marek Nováček

Manažer obchodu pro Slovenskou republiky

Everything we do warms / Vše co děláme hřeje

Co nabízíme

Thermona- czech boiler manufacturer
Our products:
Gas boilers
Condensing boilers
Electric boilers
Cascade boiler rooms
Storage tanks
Solar systems
--------------------------------------
Thermona-český kotel výrobce
Naše produkty:
Plynové kotle
Kondenzační kotle
Elektrické kotle
Kaskádové kotelny
Akumulační nádrže
Solární systémy

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

boiler, heating, heaters, solar systems,mafufacturer

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Subdodavatelske sluzby
 • Vyrobni dohoda
 • Spoluprace ve V&V
 • Sluzby

Zástupce

Mr Marek Nováček

Manažer obchodu pro Slovenskou republiky
Zpět na seznam