Loyalty programs, marketing, mediation in trade/ Věrnostní programy, marketing, zprostředkovatelská činnost v obchodě

The operator of the largest universal loyalty Sphere card program in the Czech Republic and the Slovak Republic and the program CARTE.
-------------------------------------------
Provozovatel největšího univerzálního programu Sphere card v ČR a SR a programu CARTE.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Loyalty program Sphere and CARTE / Věrnostní program Sphere a CARTE

Co nabízíme

Loyalty programs for sale promotion of goods or services. Implementation is realised in a form of loyalty cards Sphere card - promotional items with a motive publisher using ie. benefit in the Czech Republic and Slovakia. Suitable for employees, customers, key partners, club benefits etc.
------------------------------------------------
Věrnostní programy na podporu prodeje zboží nebo služeb. Realizace je formou věrnostních karet Sphere card - reklamních předmětů s motivem vydavatele a využitím tj . čerpání výhod v rámci ČR a SR. Vhodné pro zaměstnance, zákazníky, významné partnery, klubové výhody atd.
Zapojení partnerů, oslovení významných partnerů věrnostním programem, projektem určeným na podporu a rozvoj regionů a krajů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Using of the benefits of loyalty programs Sphere card and CARTE.
------------------------------------------------
Využívání výhod věrnostních programů Sphere card a CARTE.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

loyalty programs, benefits, marketing, promotion, advertising, rewards
věrnostní programy, benefity, marketing, propagace, reklama, odměny

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing. Vladimír Kuchynka

Regional dealership for the Czech Republic / Regionální zastoupení pro ČR
Zpět na seznam