Mechanical engineering / Strojírenství

- Metalworking
- Developing, designing, constructing, manufacturing, logistics, providing service worldwide
- We specialize in individual contracts in the field of metal, rubber, plastics and fuel technology, including electronic control
- Part of our products is also patented suspension system and a motion simulator for locomotion therapy - medical technology
-------------------------------------
- Obrábění kovů
- Vývoj, projektování, konstrukce, výroba, logistika, servis po celém světě
- Specializace na individuální zakázky z oblasti kovu, pryže, plastů a pohonných technologií včetně elektronického ovládání
- Součástí našich výrobků je také patentovaný závěsný systém a trenažér pohybu pro lokomoční terapii – medicínská technika

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Engineering / Strojírenství

Co nabízíme

We focus on:
1. Engineering
- Manufacture of metal, plastic, rubber (welded construction, fiberglass, assemblies, silos...), Production is independent of the volume, quantity or weight.
We can produce products according to customer requirements.
2. Medical Technology
- Development, design, manufacture
-------------------------------------
Zaměřujeme se na:
1. Strojírenství
- výroba z kovů, plastů, pryží (svařované konstrukce, sklolaminát, montážní celky, sila...), Výroba je nezávislá na rozměrech, množství, hmotnosti, Jsme schopni vyrobit produkty dle přání a požadavků zákazníka.
2. Medicínská technika
- Vývoj, konstrukce, výroba

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for manufacturers in the area:
- Metal and high-precision technologies (foundry, locksmithing ...)
- Development, design, manufacture
-------------------------------------
Hledáme výrobce z oblasti:
- Obrábění kovů a vysoce přesné technologie (slévárny, zámečnictví...)
- Vývoj, konstrukce, Výroba

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

Manufacture of metal, plastic, rubber. Medical technology. Locksmithing. Engineering.
Výroba z kovů, plastů. pryží. Medicínská technika. Zámečnictví. Strojírenství.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Investice, financovani

Zástupce

Mr Michael Krüsselin

CEO/jednatel
Zpět na seznam