Production of organic thermal isolation / Výroba ekologických tepelných izolací, recyklace EPS

ENROLL CZ spol. s r.o. located in the village of Nová Ves u Liberec is recycling waste: paper, EPS, EPP, of which producing organic thermal isolation and other products.
ENROLL is also a manufacturer of application equipment TAjFUN using for blowing of insulation in buildings.
These products are exported to foreign countries. ENROLL is a member of the Institute of passive constructions, actively involved in the construction of wooden buildings in the passive energy standard.
-------------------------------------------
ENROLL CZ spol. s r.o. sídlí v obci Nová Ves u LIberce.
Recykluje odpady : papír, EPS, EPP, ze kterých vyrábí ekologické tepelné izolace a další výrobky.
ENROLL je rovněž výrobcem aplikačních strojů TAJFUN, pro zafoukávání izolací do staveb.
Tyto výrobky ENROLL vyváží do zahraničí. ENROLL je členem Institutu pasivních staveb, aktivně se podílí na výstavbě dřevostaveb v pasivním energetickém standardu

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Cellulose isolation TEMPELAN, application machine TAJFUN / Celulózová tepelná izolace TEMPELAN, aplikační stroj TAJFUN

Co nabízíme

ENROLL specializes in the recycling of certain waste which produces organic thermal and acoustic isolation for the construction industry. TEMPELAN - ecological thermal isolation in buildings based on cellulose. Suitable for new buildings and for renovations. Our package allows to load up to 15 tons of isolation, a cheaper transport costs. TAJFUN-engine for cellulose isolation in buildings. ENROLL is one of the few manufacturers in the EU. A professional machine at a high level for a reasonable price IZO-BALL mixture for lightweight isolating concrete based on recycled EPS. We are the only manufacturer in the EU, this is our patent. With over 20 years experience we offer our customers top quality products at reasonable prices. We participate in the construction of passive houses. We have our own design with excellent parameters.
---------------------------------------
ENROLL se specializuje na recyklaci některých odpadů ze kterých vyrábí ekologické tepelné a akustické izolace pro stavebnictví. TEMPELAN - ekologická tepelná izolace do staveb na bázi celulózy. Vhodné jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce. Naše balení umožní naložit až 15 tun izolace, což zlevní náklady na dopravu. TAJFUN-stroj pro aplikaci celulózové izolace do staveb. ENROLL je jeden z mála výrobců v EU. Profesionální stroj na vysoké technické úrovni za příznivou cenu IZO-BALL směs pro přípravu lehčených izolačních betonů na bázi recyklovaného EPS. Jsme jediným výrobcem v EU, jedná se o náš patent. Díky více jak 20-ti leté zkušenosti nabízíme našim klientům špičkové produkty za příznivé ceny. Podílíme se na výstavbě pasivních domů. Máme vlastní konstrukci se špičkovými parametry.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

ENROLL is an export company. We offer cooperation - we are looking for partners across the EU and outside the EU. Our partners are construction companies, insulation/Isolation companies; firms, which build low-energy and passive houses. We offer dealership for export cellulose insulation/isolationTEMPELAN for application machines TAJFUN.
We offer know-how + processing equipment for the production of IZO-BALL.
------------------------------------------
ENROLL je exportní firmou. Nabízíme spolupráci - hledáme partnery po celé EU i mimo EU. Našimi partnery jsou stavební firmy, izolatérské firmy, firmy, keré staví nízkoenergetické a pasivní domy. Nabízíme obchodní zastoupení pro export celulózové izolace TEMPELAN i pro aplikační stroje TAJFUN.
Nabízíme know-how + technologické zařízení pro výrobu IZO-BALL.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

thermal insulation/isolation, passive houses
tepená izolace, pasivní domy

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby

Zástupce

Mr Ing. Aleš Svoboda

Director/ředitel

Zpět na seznam