Manufacture of steel structures / Výroby ocelových konstrukcí

We manufacture and mediation of steel structures, welding, machining. Cooperation in the field of machining, transport, trade, logistics. Complete turnkey supply of machines.
-------------------------------------
Zabýváme se výrobou a zprostředkováním ocelových konstrukcí, svařenců, opracováním. Kooperace v oblasti strojního obrábění, doprava, obchod, logistika. Kompletní dodávka strojů na klíč.

Number of employees
 • 1-9

Welded parts of any material, steel structures / Svařované díly z jakéhokoliv materiálu, ocelové konstrukce

What we offer

Very wide range of bids: welded parts of any material, castings, steel structures, tanks, pressure vessels, heating, construction parts, machine parts and mechanical assemblies, containers, toothed wheels, machined parts, milled and ground, assembly work.
-------------------------------------
Velmi široký sortiment nabídky: svařované díly z jakéhokoliv materiálu, odlitky, ocelové konstrukce, nádrže, tlakové nádoby, topení, stavební díly, strojní díly a strojní sestavy, kontejnery, ozubené kola, dílce soustružené, frézované a broušené, montážní práce.

What we are looking for

We are looking for customers in the field of steel structures, manufacture according to customer specifications.
-------------------------------------
Hledáme odběratele v oblasti ocelových konstrukcí, výroba dle specifikace zákazníka.
Dále hledáme výrobce v oblasti obrábění.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Yes

Keywords

welded parts, steel structures
svařované díly, ocelové konstrukce

Collaboration sought

 • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
 • Subcontracting
 • Manufacturing agreement
 • Technical co-operation

Target Countries

 • Austria
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Germany
 • Slovakia

Responsible

Mr Jaroslav Dohnal

sales manager / obchodní manažer
back to list