We provide juridical consulting in all branches of law / Komplexní služby výkonu advokacie

We provide the legal services to our clients in form of consultations, marking up and recording contracts and other documents, representation in trade negotiations with business partners of our client and last but not least appearence by attorney in trials by court, administrative authority and state authority.
-------------------------------------
Nabízíme klientům na podkladě dlouholetých zahraničních zkušeností z působení v německých a rakouských advokátních kancelářích a jazykové vybavenosti vysoce kvalifikované flexibilní právní služby ve všech oblastech práva včetně práva mezinárodního.

Počet zaměstnanců
 • 1-9

Business law, civil law, public law / Obchodní právo, občanské právo, veřejné právo

Co nabízíme

Business law (fusion)
Civil law (rotection of the consumer, law of intellectual property)
Public law (Juridical consulting for municipalities, public corporations)
-------------------------------------
Právo související s realizací obchodních vztahů (fůze)
Občanské právo (ochrana spotřebitele, ochrana duševního vlastnictví)
Veřejné právo (právní poradenství pro obce, veřejné korporace)

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

cooperation with the clients
-------------------------------------
spolupráci s klienty

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

business law, civil law, public law
obchodní právo, občanské právo, veřejné právo

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Sluzby

Target Countries

 • Australia
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • Ukraine
 • United Kingdom

Zástupce

Ms Mgr. et Mgr. Eva Florianová

advocate / advokát
Zpět na seznam