Development, construction, assembly equipment and building special purpose measuring / Vývoj, konstrukce, montáž a stavební účelové měření

Main activity is: development, construction and building special purpose measuring, test and assembly equipment, control, data acquision and process control softwares basicly for automotive industry. Main products are: leak testing equipment; special gauges and measuring equipment for measuring the geometrical parameters.
-------------------------------------
Hlavní činností je: vývoj, konstrukce a stavební účelové měření, montáž, kontrola, sběr dat a řízení software procesů zejména pro automobilový průmysl. Hlavními produkty jsou: zařízení pro zkoušku těsnosti či zařízení pro měření geometrických parametrů.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Measuring equipments / Měřící nástroje

Co nabízíme

We are offering special purpose measuring equipments for building them into manufacturing (machining) (automated, robotized) cells; We're offering our experience in development of the cells - looking for partners in development and selling integrated manufacturing cells.
------------------------------------------------------------------------------------
Nabízíme Vám měřící zařízení pro speciální účely k jejich následné integraci do výroby (obrábění) (automatizovaných, robotizovaných buněk). Nabízíme naše zkušenosti ve vývoji buněk - hledáme partnery ve vývoji a prodeji integrovaných výrobních buněk.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for partners to sell our products: ANDON system.
------------------------------------------------------------------------------
Hledáme partnery na prodej našeho produku: ANDON systému.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

measuring, test, assembly equipment; SPC sw; ANDON
měření, zkoušky, montáž zařízení, SPC sw; ANDON

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V

Zástupce

Mr Otto Jozsi

managing director/generální ředitel
Zpět na seznam