Research and development in technical sciences, cunsulting / Výzkum a vývoj v oblasti technických věd, poradenství

Offer of technology lines, press equipments,hydraulic and other presses, production one- purpose machines. Research and development and its bringing in praxis. Wholesale trade
-------------------------------------
Nabídka technologických linek, lisovacích zařízení, hydraulických a jiných lisů, dodávka jednoúčelových strojů a zařízení. Výzkum a vývoj a jejich uvádění do praxe. Velkoobchod

Number of employees
  • 1-9

R&D cooperation, technology lines / Lisovací linky, spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje

What we offer

Engineering, technological cooperation, creative cooperation, R&D cooperation
-------------------------------------
inženýrské činnosti, spolupráci v oblasti technologií, kreativní spolupráci, spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje

What we are looking for

nákup subdodávek, výrobní možnosti
-------------------------------------
purchasing of subcontracts, production agreement

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

Engineering, R&D
inženýrské činnosti, výzkum a vývoj

Collaboration sought

  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • Research co-operation
  • Services

Responsible

Mr Ing., CSc. Pravoslav Kyselák

Executive Head
back to list