Lights, new technology of control, regulation / Prodej svítidel, nové technologie řízení, regulace

HELIOS GROUP s.r.o. has been producing and selling lighting fittings since 1991.
New technologies of control, regulation and monitoring of lighting systems enable effective and economical operation resulting in significant power and maintenance cost savings. Helios Group is your partner in implementing these solutions. We offer comprehensive services – analyses, deliveries and financing of your projects.
When designing our products, we focus primarily on their operational efficiency, the quality of materials used and the manufacturing process as well as on utilizing the latest technologies.
The development of lighting fittings is done in cooperation with Brno University of Technology.
-------------------------------------
HELIOS GROUP s.r.o. vyrábí a prodává od roku 1991 svítidla.
Nové technologie řízení, regulace a monitoringu světelných soustav umožňují efektivní a ekonomický provoz, jehož důsledkem jsou významné úspory na elektrické energii a údržbě. Helios Group je vaším partnerem v implementaci těchto řešení. Nabízíme komplexní služby - analýzy, dodávky a profinancování vašich projektů.
Při navrhování našich výrobků klademe důraz především na efektivitu jejich provozu, na kvalitu materiálů a zpracování, stejně jako na použití nejnovějších technologií.
Na vývoji svítidel spolupracujeme s Vysokým učením technickým v Brně

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Optimal, controlled lighting systems / Optimální, řízené systémy osvětlení

Co nabízíme

- Osvětlení (výroba, návrhy a projektování, alnalýzy, měření)
- Řídící systémy osvětlení
- Projekty na klíč včetně montáží a profinancování
- Úspory na elektrické energie
- Rychlá návratnost investice

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for customers who: 1. want to save on energy consumption and maintenance of fixtures, lamps with more efficient computer to control, regulate and monitor. 2. want to reconstruct the current lighting systems (in their productions, warehouses, office space, etc., or street lighting). 3. planned construction project which will include a lighting system
---------------------------------------------
Zákazníky kteří:
- chtějí významně snížit náklady na elektrickou energii a údržbu svítidel ve svých provozech, s možností efektivnějšího řízení, regulace a monitoringu osvětlovacích soustav prostřednitvím počítače.
- chtějí rekonstruovat současné osvětlovací soustavy ve svých provozech.
- plánují projekt výstavby jehož součástí bude systém osvětlení.
- chtějí pořídit svítidla
- distributory/odběratele našich výrobků

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

pproduct lighting fittings savings light management monitoring sodium energy regulation electrical electricity system consumption led fluorescent lamp
výroba osvětlení úspory světla řízení monitorování monitoring energetické regulace elektrická elektřina systém spotřeba led zářivka sodík

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing. Robert Blaha

Project manager/Projektový manažer
Zpět na seznam