Consulting activities in trade / Poradenská činnost v obchodování s Ruskem, Běloruskem a Kazachstánem.

Consultancy and advising in trading with Russia (Belarus and Kazakhstan). We help you in finding business partners, distributors, sales agents;, create an extension of your company, we will consult you in legal, customs and accounting issues, etc. We will prepare for you a customized offer.
----------------------------------
Poradenství v obchodování s Ruskem (Běloruskem a Kazachstánem). Nabízíme Vám kvalitní služby na základně našich dlouholetých zkušeností v Rusku. Pomůžeme Vám s vyhledáním obchodních partnerů, distributorů, obchodních zástupců; založíme pobočku Vaší společnosti, prokonzultujeme Vás v právnických, celních a účetních otázkách atd. Zpracujeme pro Vás nabídku na míru.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Advice on trading with Russia, BY, KZ / Poradenství v obchodování s Ruskem, BY, KZ

Co nabízíme

Vimex Trading Company JSC offers the following services:
- Find business partners (distributors, sales agents)
- Verification of business partners (organization of meetings, attendance at meetings, interpreting, etc.)
- Consulting with internet promotion in RUnet (Russian-speaking internet), SEO-optimization of pages, etc.
- Guidance on legal, accounting and customs matters.
- Establishment of a recruitment consultancy
- Other services according to customer needs.
---------------------------------------
Společnost VIMEX trading a.s. nabízí především následující služby:
- vyhledání obchodních partnerů (distributorů, obchodních zástupců atd.)
- ověřování obchodních partnerů (organizace schůzek, účast při jednání, tlumočení atd.)
- poradenství s internet propagací v RUNETu (ruskomluvící internet), SEO-optimalizace stránek atd.
- poradenství v právních, účetních a celních otázkách.
- založení společností a personální poradenství

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for companies that are interested in the Eastern market and need advice on how to do business in Russia, Belarus and Kazakhstan.
In addition, we are looking for companies that might offer interesting investment projects (business for sale, industrial facilities, know-how, etc.) and interests in operating companies, or. establishing a joint venture for investors from Russia, Belarus and Kazakhstan.
----------------------------------------
Hledáme firmy, které se zajímají o východní trh a potřebují poradit jak obchodovat v Rusku, Bělorusku a Kazachstánu.
Dále hledáme firmy, které by mohli nabídnout zajímavé investiční projekty (firmy na prodej, průmyslové objekty, know how atd.) a také podíly ve fungujících firmách, popř. založení společného podniku pro investory z Ruska, Běloruska a Kazachstánu.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Russia, Belorussia, Kazakhstan, consulting, export into Russia, legal and accounting consulting in Russia, establishing of the companies in Russia etc
Rusko, Bělorusko, Kazachstán, poradeství, konzultace, export do Ruska, do Běloruska, doKazachstánu, právní poradenství v Rusku, otevření firmy v Rusku

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Mr Jiří Konvalina

sale representative/obchodní zastupce
Zpět na seznam