Production of plastic products, trade, molding production / Výroba z plastických hmôt, obchodná činnosť, výroba foriem

ELEKTROPLAST company, cooperative society Prešov was established in 1969. The company currently has its own manufacturing, warehouse and administrative space with a total area of ​​approx. 4 400 m².
The company specializes in producing plastic products using following technologies - blowing by volume of 0.1 liters to 6 liters volume, injection-Mitsubishi, Arburg, Selex, including the peripherals to the volume of 750 grams and the closing pressure of 280 tons.
Evacuate-ductile plastics to surface 600 x 420 mm.
-------------------------------------
Spoločnosť ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov bola založená v roku 1969. Firma v súčasnosti disponuje vlastnými výrobnými, skladovými a administratívnymi priestormi s celkovou plochou cca. 4 400 m2.
Spoločnosť sa špecializuje na výrobu produktov z plastov nasledovnými technológiami – vyfukovanie- od objemu 0,1l do objemu 6l.
Vstrekovanie- Mitsubishi, Arburg, Selex, vrátane príslušných periférií, do objemu 750g a uzatváracieho tlaku 280t.
Vákuovanie- tvárnime plastické hmoty do plochy 600 x 420 mm.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Plastic products / Výrobky z plastů

Co nabízíme

We are offering free production capacities for production of plastic products with folowing technologies: blow moulding, injection moulding, thermoforming.
Recently, we are producing more precised products.
---------------------------------------
Ponúkame voľné výrobné kapacity na výrobu plastových výrobkov technológiami: vstrekovanie, vyfukovanie a vákuovanie.
V poslednej dobe vyrábame presnejšie výrobky.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for customers of our products needing to its production plastic products.
-------------------------------------------
Hľadáme odberateľov produktov, spoločnosti, ktoré k svojej výrobe potrebujú plastové produkty.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

production of molded pieces
výroba plastových výlisků

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby

Zástupce

Mr Ing. Jozef Halický

production assistant/výrobný námestník
Zpět na seznam