New business opportunities / Nové obchodní příležitosti

Brno Regional Chamber of Commerce is a strategic partner for companies in the South Moravian Region, offering a comprehensive range of information, consultation and education services to support their business activities. The Chamber gathers information for its member companies and another interested clients and provides them with services of various kinds (business training, advisory services, international relations, export documentation, networking events, etc.).
-------------------------------------
Regionální hospodářská komora Brno je strategickým partnerem pro společnosti v Jihomoravském kraji nabízející komplexní informace, konzultační a vzdělávací služby na podporu jejich podnikatelských aktivit. Komora shromažďuje informace o svých členských firmách a dalších zainteresovaných klientech a poskytuje jim služby nejrůznějšího druhu (firemní vzdělávání, poradenské služby, mezinárodní vztahy, exportní dokumentace, informační místa, atd.).

Počet zaměstnanců
  • 10-49

New contacts, information, consultancy and services / Nové kontakty, informace, konzultace a jiné služby

Co nabízíme

We can offer new contacts, information; we can provide you with consultancy services.
-------------------------------------
Vyhledáme Vám nové kontakty, informace, poskytneme poradenství.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for partners to organize common events within Enterprise Europe Network. We are able to become a partner in new projects.
-------------------------------------
Hledáme partnery k organizaci společných akcí v rámci Enterprise Europe Network. Jsme schopni stát se partnery v nových projektech.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

consultancy, new contacts, projects
konzultace, nové kontakty, projekty

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing. Radek Kopecký

Zpět na seznam