We assist specialized SMEs to enter Central and East European B2B markets / Pomáháme specializovaným SME vstoupit do Ruska a další východní B2B trhy

CHMELLAR s.r.o. assist highly specialized SMEs to get new customers and partners in Russia and other CIS countries.
We focus on B2B markets – mechanical, electrical engineering. Most often we work as external business agents or consultants.
--------------------------------------
CHMELLAR s.r.o. pomáhá úzce specializovaným malým a středním podnikům získat nové zákazníky a partnery v Rusku a zemích SNS.
Soustředíme se na B2B trhy strojírenství, elektrotechniky a IT. Pracujeme jako externí obchodní zástupci nebo poradci.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Central and East European and Central Asian B2B markets entry assistance / Pomoc při vstupu na nové B2B trhy Ruska, východní Evropy a střední Asie

Co nabízíme

Outsourced Business Development - cooperation as external business managers and business agents on acquiring new customers, distribution partners, etc.

Experience - we offer to share our experience from B2B business and marketing in the markets of Central and East Europe and Central Asia that we have been gathering since 1994.
-------------------------------------
Externí Business Development - spolupráci jako externí business development manažeři a obchodní zástupci s cílem získat nové zákazníky, distribuční partnery atp.

Zkušenosti - nabízíme k využití naše zkušenosti z B2B obchodu a marketingu na trzích Ruska a zemí východní Evropy a střední Asie sahající do roku 1994

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Small and medium enterprises that
- a product with a clear competitive differential
- consider Central and East European markets as a strategic priority
- work preferably in mechanical and electrical engineering or IT
-------------------------------------
Malé a střední podniky, které:
- mají konkurenceschopný produkt
- vnímají Rusko a východní trhy jako strategickou prioritu
- působí ideálně ve strojírenství, elektrotechnice nebo IT

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Východní Evropa, střední Asie, SNS, Rusko, strojírenství, elektrotechnika, IT, obchodní zástupce, export, distributor
East Europe, Central Asia, CIS, Russia, mechanical engineering, electrical engineering, manufacturing, IT, business agent, export, distributor

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing. Petr Chmelař

CEO / jednatel
Zpět na seznam