Stavebnictví / Construction

We follow the seven-year old tradition of supertemporal and still really unique project in the CR – project of Building Centre EDEN 3000. Running of the Centre of sample pre-fab houses, the Display room of building materials, consulting centre, technical literature bookstore and prospectus service...
-------------------------------------
Navazujeme na čtrnáctiletou tradici Stavebního centra EDEN 3000 na brněnském výstavišti. Provozování Centra vzorových montovaných domů, vzorkovny stavebních materiálů, organizování odborných seminářů, prodejny odborné literatury a prospektového servisu, atd...

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Centre of model house, consulting and training / Centrum vzorových domů, poradenství a vzdělání

Co nabízíme

Seminars and training programs for construction companies in the key. Consultancy in the field of construction. Year-round exhibition space for houses in the center of the model house in Brno. Promotional activities of this center in the media, seminars, conferences and trade shows, web sites and information services for visitors.
Exhibition space for the manufacturer or supplier of materials and technologies in the construction of 3D building materials exhibition focusing on sustainable building in Brno.
-------------------------------------
Semináře a vzdělávací programy pro stavební firmy na klíč. Poradenská činnost v oblasti stavebnictví. Celoroční výstavní plochy pro rodinné domy v centru vzorových domů v Brně. Výstavní plochy pro výrobce či dodavatele materiálů a technologií ve stavebnictví ve 3D expozici stavebních materiálů zaměřené na udržitelnou výstavbu v Brně.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

- Professionals in the construction industry as lecturers. - Construction companies that want to educate their employees. - Those interested in improving their skills and competitiveness in the labor market. - The partnership of professional associations, guilds and chambers in education. - A manufacturer or supplier of turnkey family houses. - A manufacturer or supplier of materials and technologies in construction. - Publisher of professional publications and journals in the field of construction
-------------------------------------
- Odborníky v oblasti stavebnictví jako lektory. - Stavební firmy, které chtějí vzdělávat své zaměstnance. - Zájemce o zvyšování své kvalifikace a konkurenceschopnosti na trhu práce. - Partnerství odborných asociací, cechů a komor ve vzdělávání. - Výrobce či dodavatele rodinných domů na klíč. - Výrobce či dodavatele materiálů a technologií ve stavebnictví. - Vydavatele odborných publikací a časopisů v oblasti stavebnictví.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

model house, consulting
modelový dům, poradenství

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Target Countries

  • Australia
  • Czech Republic
  • Germany
  • Poland
  • Slovenia

Zástupce

Ms Ing. Jarmila Obstová

CEO / Jednatelka
Zpět na seznam