International insurance services and risk management / Mezinárodní pojišťovací služby a risk management

RENOMIA, a. s., is the largest Czech insurance broker. Since 1993, RENOMIA has provided comprehensive risk management services and insurance for companies and their employees. RENOMIA continues to successfully develop its activities in the Czech Republic and in other countries in Central and Eastern Europe.

Thanks to its market leadership position and extensive professional experience, RENOMIA provides its clients with wholly above-standard insurance services, flexible claims settlement, and advantageous insurance premiums.
-------------------------------------
RENOMIA, a. s., je největší českou pojišťovací makléřskou společností. Již od roku 1993 poskytuje komplexní služby v oblasti risk managementu a pojištění pro firmy a jejich zaměstnance. RENOMIA úspěšně rozvíjí své aktivity nejen v ČR, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy.

Díky vedoucí pozici na trhu a rozsáhlým odborným zkušenostem přináší RENOMIA svým klientům zcela nadstandardní podmínky pojistného krytí, flexibilní likvidaci škod a výhodnou cenu pojištění.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Services in the area of ​​risk management and insurance risk / Služby v oblasti risk managementu a pojištění rizik

Co nabízíme

RENOMIA primarily focuses on industrial and business risk insurance and offers comprehensive services, including:

- Risk analysis and risk management
- Preparation of insurance programs and selection of best insurance alternatives
- Insurance program administration
- Claims services 24 hours a day, 7 days a week
- Consulting services
- Insurance training
-------------------------------------
Zaměřuje se zejména na pojištění průmyslových a podnikatelských rizik a nabízí komplexní služby:

- Analýza rizik a risk management
- Příprava pojistného programu a výběr nejvýhodnější varianty pojištění
- Správa pojistného programu
- Řešení škod 24 hodin denně 7 dní v týdnu
- Poradenství
- Vzdělávání v oblasti pojištění

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

insurance, business risk
pojištění, podnikové riziko

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Target Countries

  • Bulgaria
  • Czech Republic
  • Hungary
  • Slovakia

Zástupce

Mr Jiří Jílek

Senior account manager
Zpět na seznam