Hydraulics design, manufacture, sales and service / Hydraulika konstrukce, výroba, prodej a servis

The key activites of the company PKS servis spol. s r.o. is production and reconstruction of hydraulics.
-----------------------------------------------
Těžištěm práce firmy PKS servis spol. s r.o. je výroba hydrauliky pro standardní i speciální aplikace a dále rekonstrukce hydraulických zařízení. Navrhujeme hydrauliku na míru. Jsme schopni provádět také repase starších hydraulických zařízení a hydraulických válců.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Hydraulic equipment and components / Hydraulická zařízení a komponenty

Co nabízíme

- Design and construction solution to manufacturing and commissioning
- Development of atypical dedicated hydraulic equipment, hydraulic power presses
- Hydraulic drive technology units, Hydraulic units/aggregate, lubrication systems and miniagregáty, Hydraulic control blocks
- Reconstruction and modernization of hydraulic actuators/drives
- Pipelines for oil, air, lubrication, including flushing and pressure testing our unit
- Repair and modernization of hydraulic scissors, baling presses, cylinders and refurbishing units
- A comprehensive customer service and consultancy, contract NON - STOP service
-------------------------------------
- projekční a konstrukční vyřešení až po výrobu a zprovoznění
- vývoj atypických jednoúčelových hydraulických zařízení, hydraulické pohony lisů
- hydraulické pohony technologických celků, hydraulické agregáty, miniagregáty a mazací systémy, hydraulické řídící bloky
- rekonstrukce a modernizace hydraulických pohonů
- potrubní rozvody pro olej, vzduch, mazání, včetně proplachu a tlakové zkoušky naším agregátem
- opravy a modernizace hydraulických nůžek, paketovacích lisů, renovace válců a agregátů
- komplexní záruční i pozáruční servis a poradenství, smluvní NON - STOP servis

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

- Supplier of hydraulic components for production systems - Subscriber units and hydraulic actuators in engineering, paper, etc. - Clients for service
-------------------------------------
- dodavatele hydraulických komponent pro výrobu systémů, - odběratele hydraulických agregátů a pohonů ve strojírenství, papírenském průmyslu atd., - klienty pro servis

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

hydraulic press, power packs, mini power packs, lubrication systems, blocks, pipelines
hydraulický lis, agregáty, miniagregát, mazací systémy, bloky, potrubní rozvody

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Target Countries

  • not specified

Zástupce

Mr Ing. Ladislav Jamroz

jednatel
Zpět na seznam