Manufacture of electromagnetic valves, metalworking, machining / Výroba elektromagnetických ventilů, soustružené a frézované díly, kovovýroba

The company is specialized in the field of engineering and electromagnetic valves production, metalworking, production of scissors and cutters of plastic tubes/pipeline + seats for public transport.
-----------------------------------
Výrobní firma v oblasti strojírenství, výroba elektromagnetických ventilů, kovovýroba, výroba nůžek na plastové trubky a ořezávačů plastových trubek + výroba sedaček.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Electromagnetic valves / Elektromagnetické ventily

Co nabízíme

Electromagnetic valves, intended for the air systems of trucks. Solenoid valves with possibilities of NC or NO connections (DC or AC voltage), intended for welding units, etc. Older series of electromagnetic valves, used as spare parts for trucks and commercial vehicles.
Constant-pressure and constant-volume discharge valves.
-------------------------------------
- elektromagnetické ventily (součást pneumatických systémů mobilní techniky)
- solenoidové ventily s možností zapojení NC nebo NO (různé napětí), ventily pro svářecí agregáty apod
- starší řada elektromagn. ventilů, jako náhr. díly do nákladních a užitkových vozů
- rovnotlaké a rovnoobjemové výtlačné ventily

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

New buyers (domestic or foreign) of own manufactured electromagnetic valves.
We are offering subcontract cooperation – deliveries of parts to electromagnetic valves, installation of electrical equipments. We are also ready to produce machine parts (turning and milling) based on drawings (technical documentation). Fields: engineering, electromechanical, automotive, suppliers of spare parts.
-------------------------------------
Hledáme nové odběratele stávajících vyráběných elektrom. ventilů (zahraniční i tuzemské).
Nabízíme možnost kooperační výroby - dodávky součástí k elektromagnetickým ventilům, montáž elektrických zařízení. Možnost výroby soustružených a frézovaných dílů na základě výkresové dokumentace.
Oblasti - strojírenství, elektromechanika, automobilový průmysl, dodavatelé náhradních dílů.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Electromagnetic valves
Elektromagnetické ventily

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace

Zástupce

Mr Ing. Karel Sieger

Sales department / obchodní referent
Zpět na seznam