Drives for pellet boilers, linear motors for health sector / Pohony pro peleteové kotle, lineární motory pro zdravotnictví

Company PowerGate 4 Motion Ltd. is located in Lipnik nad Becvou in Moravian - Silesian Region. We are an engineering company that not only sells components, but provides complete consulting services for the proper selection and deployment of individual components in serial and customers applications.
------------------------------------------------
Společnost Powergate 4 Motion s.r.o. sídlí v Lipníku nad Bečvou. Jsme inženýrskou společností, která nejen prodává komponenty, ale zajišťuje kompletní poradenský servis pro správný výběr a nasazení jednotlivých komponentů do sériových i zákaznických aplikací.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Competence, appropriate products, the corresponding price / Kompetence - vhodné produkty - odpovídající cena

Co nabízíme

- propose innovative solutions
- guarantee long-term cooperation on the line: Producer - Powerate4Motion - customer
-------------------------------------
- navržení inovativních řešení - nalezení "zlaté střední cesty" mezi kvalitou a cenou, je jednou z největších výhod, které nabízíme.
- dobrou spolupráci s vybranými výrobci stavíme na principu loajality a důvěry. Tímto garantujeme dlouhodobou spolupráci se zákazníky na lince: Výrobce - Powergate4Motion - zákazník

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for partners to extend the possibility of using our knowledge and products offered.
-------------------------------------
Hledáme partnery pro rozšíření možností využití našich znalostí a nabízených produktů.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Motor, gearbox, linear actuator, power
Motory, převodovky, lineární aktuátory, zdroje

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing. Petr Haška

jednatel společnosti
Zpět na seznam