Help innovative companies, students with original ideas / Pomoc inovačním firmám, studentům s originálními nápady

South Moravian Innovation Centre helps innovative companies with original ideas to students, researchers and inventors. JIC promotes cooperation between industry, research institutions and public administration. Center creates an environment to facilitate innovation business in South Moravia.
-------------------------------------
Jihomoravské inovační centrum pomáhá inovačním firmám, studentům s originálními nápady, výzkumným pracovníkům a vynálezcům. JIC podporuje spolupráci mezi průmyslem, výzkumnými pracovišti a veřejnou správou. Centrum vytváří prostředí pro snadnější inovační podnikání na jižní Moravě.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

South Moravian Innovation Centre /Jihomoravské inovační centrum

Co nabízíme

Companies in all stages of development we offer: office and laboratory space, contacts to investors, finding suitable business partners in the region and abroad, help with finding a partner for research and development, market or application of technology, finance, business development, and much more.
-------------------------------------
Firmám ve všech stadiích vývoje nabízíme: kancelářské i laboratorní prostory, kontakty na investory, vytipování vhodných obchodních partnerů v regionu i v zahraničí, pomoc s hledáním partnera pro výzkum či vývoj, zprostředkování prodeje či uplatnění technologie, finance na rozvoj podnikání, a mnoho dalšího.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Consultancy, co-operation
-------------------------------------
Poradenství, spolupráce

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

research, development, finance, innovation, student
výzkum, vývoj, finance, inovace, student

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Licence
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing. Ondřej Petrášek

transfer technologií

Zpět na seznam