Advisory and consultancy services in the area of research, development and innovation / Poradenské a konzultační služby v oblasti výzkumu a vývoje

BIC Brno is a Business innovation center, which operates in the Czech Republic for over 20 years. During this time we started the science park and completed 126 innovative companies and established cooperation with more than 430 others. BIC Brno very closely cooperates with universities researchers who work in Brno , Prague, Olomouc and Zlin universities and academic research institutes.
Our goal is the application and expertise of research results with practical application in general practice of innovative firms. Our mission is to support entrepreneurs in the creation of innovative projects with our active guidance, assistance, training or by providing vital information for the market.
The purpose of our service is “time saving management “ to innovative companies and trying to find a quick and efficient solution of their technological, mangerial and business problems in their strategy Our mission is to contribute to the solution of problems companies by finding partners for cooperation to ensure further development of the company f.e. by participation in projects funded from national or international sources.
-------------------------------------------------------------
BIC Brno je podnikatelské a inovační centrum, které působí v České republice již přes 20 let. Za tuto dobu jsme odstartovali v 10 realizovaných inkubátorech 126 inovačních firem a navázali spolupráci s více než 430 dalšími. BIC Brno velmi úzce spolupracuje s vědeckými pracovníky, kteří působí nejen na brněnských univerzitách a výzkumných ústavech.
Našim cílem je především uplatňování odborných poznatků a výsledků výzkumu v běžné praxi. Posláním naší společnosti je podporovat podnikatele v tvorbě inovačních projektů aktivním poradenstvím, asistencí, vzděláváním či poskytováním důležitých informací.
Smyslem poskytovaných služeb je úspora času managementu firem a snaha najít rychlé a racionální řešení. Našim úkolem je podílet se na řešení problémů firem, vyhledávat partnery pro spolupráci či zajistit další rozvoj firmy účastí v projektech financovaných z národních či mezinárodních zdrojů.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Cooperation in science, research, innovation and technology transfer / Spolupráce v oblasti vědy, výzkumu. inovací a transferu technologií

Co nabízíme

• Innovative audit, Grant audit, • Use indirect support for research and development for the company's development
• Organization of partnerships with companies institutes and institutions of research and development, • Information on the entry of firms into international cooperation in research, development and innovation, • Assistance with the implementation of development plans company, • Innovative education of Companies
-------------------------------------
• Poradenství k rozvojovým a inovačním záměrům firem a jejich posouzení (inovační audit), Financování podnikatelských záměrů a nápadů pomocí národních a mezinárodních dotačních programů (dotační audit), • Využití nepřímé podpory výzkumu a vývoje pro rozvoj firmy, • Organizaci partnerství firem s ústavy a institucemi výzkumu a vývoje, • Informace pro vstup firem do mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, • Asistenci při realizaci rozvojových záměrů firmy, • Inovační vzdělávání pracovníků firem

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Cooperation in science, research, innovation and technology transfer.
-------------------------------------
Spolupráci v oblasti vědy, výzkumu. inovací a transferu technologií

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Science and research, innovation, technology transfer
Věda a výzkum, inovace, transfer technologií

Hledaná spolupráce

  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing. Karel Kouřil, Ph.D.

CEO/jednatel
Zpět na seznam