Manufacture of machinery / Výroba strojů

From the beginning of 2012 the company in assets of the Swiss company Bühler - a specialist and technology partner for plant and equipment and related services for processing basic foods and manufacturing highgrade materials.
-------------------------------------
Od počátku roku 2012 je firma v majetku švýcarské firmy Bühler, která se zabývá technologiemi a výrobou potravinářských strojů a strojů pro tlakové odlévání hliníku a zpracováním pokročilých materiálů.

Počet zaměstnanců
 • více než 250

Manufacture of industrial equipment, food and textile machinery / Výroba průmyslových zařízení, potravinářských a textilních strojů

Co nabízíme

- production of machines and industrial equipment and customer solution in the production textile machines, packaging machines and handling equipment, food, automotive, etc.
- machining of parts
- production transmissions and conveyor belts, pulleys, and complete drive mechanisms
- robots
- sheet metal processing
We request manufacture of parts in the CNC machines (cubic and rotary accurate parts). We offer capacity production of certain CNC machines for the current capacity balancing. We offer our capacity for assembly .
-------------------------------------
- výrobu strojů a průmyslových zařízení a řešení v oblasti výroby textilních strojů, balicích strojů a manipulačních zařízení, potravinářského, automobilového průmyslu aj.
- obrábění dílů
- výrobu převodovek a dopravníkových pásů, řemenů, řemenic a kompletních pohonných mechanizmů
- robotů
- zpracování plechů
Nabízíme výrobu na některých CNC strojích pro aktuální vytížení kapacit.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We're looking for cooperation partner for long-term mutual cooperation in production.
-------------------------------------
Hledáme kooperačního partnera pro dlouhodobou vzájemnou spolupráci při výrobě.
Poptáváme výrobu dílů na CNC strojích (kubické i rotační přesné díly).

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

assembly, montage, gearbox, CNC machining, sheet metal processing, turning, surface finish
montáž, převodovky, CNC obrábění, zpracování plechů, soustružení, povrchové úpravy

Hledaná spolupráce

 • Subdodavatelske sluzby

Target Countries

 • Austria
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • Slovakia
 • Sweden
 • Switzerland
 • United Kingdom

Zástupce

Mr Ing. Karel Čáp

Sales Manager/ Obchodní manažer


Mr Ing. Jan Bryška

vedoucí výroby
Zpět na seznam