Tertiary-level education, research and development / Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Research and development in the field of material and consumer chemistry, environmental analysis and technology, food chemistry and biotechnology; innovation and optimalisation of technological processes in these fields.
-------------------------------------
Výzkum a vývoj v oblastech materialové a spotřební chemie, environmentální analýzy a technologie, potravinářství a biotechnologie; inovace a optimalizace technologických procesů v těchto oblastech.
Konkrétně výzkumníci z FCH zpracovávají soudní znalecké posudky v oboru např analytická chemie, stavební chemie, apod.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Research and development in the field of material chemistry / Výzkum a vývoj v oblastech materiálové chemie

Co nabízíme

Advisory services on technological problems and innovation, advisory services on research financing possibilities, laboratory analysis for e.g. disputes with customers/suppliers, research and development services - contactual research, partnership in research and development projects, expert workshops and seminars on interesting topics.
-------------------------------------
Poradenství při řešení technologických problémů a inovací, poradenství v možnostech financování výzkumu, velké množství laboratorních analýz pro účely např. řešení sporů se zákazníkem/dodavatelem, výzkumné a vývojové služby formou smluvního výzkumu, partnerství ve výzkumných a vývojových projektech, odborné workshopy na zajímavá témata.
Výzkum pro konkrétní výroby, měření a testování.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Partners, especially from manufacturers of building materials.
-------------------------------------
Partnery, především z řad výrobců stavebních materiálů.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

University, research and development, material and applied chemistry
Univerzita, výzkum, vývoj, materiálová a spotřební chemie

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Licence
  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing., Ph.D. Tomáš Opravil

Senior researcher / vědecký pracovník
Zpět na seznam