Wastewater treatment, water treatment and air treatment / Čištění odpadních vod, úprava vod a čištění vzduchu

The company is involved in the development, production, and delivery of technologies for wastewater treatment, water treatment and air treatment. The wide range of water management products that it offers are employed in the treatment of wastewater from family houses, villages, towns, hospitals, and in various branches of industry.ASIO, spol. s r.o. was established in 1993 as a Czech engineering supplies company with international operations.
-------------------------------------
Společnost pracuje v oboru vývoje, výroby a dodávek technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Široké spektrum dodávaných vodohospodářských produktů nachází uplatnění při čištění odpadních vod z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých průmyslových odvětvích.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Waste water treatment, water treatment, air treatment / Čistírny odpadních, úprava vod, čištění vzduchu

Co nabízíme

The aim of the company is to provide comprehensive supplier services in the sphere of wastewater treatment, water treatment, and air treatment. We offer modern, high-quality and reliable products complying with the requirements of European legislation; observe high environmental standards; and meet the customers’ requirements for “easy, quick, top-quality, and environmentally friendly” services.
-------------------------------------
Cílem společnosti je poskytovat komplexní dodavatelské služby v oblasti čištění odpadních vod, úpravu vody a vzduchu. Nabízíme moderní a vysoce kvalitní a spolehlivé výrobky, které splňují požadavky evropské legislativy, dodržují přísné environmentální normy a splňují požadavky zákazníků na "snadné, rychlé, vysoce kvalitní a k životnímu prostředí šetrné" služby.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

- partners with interensting ideas in research projects
- transmission solutions from other fields to other (nanotechnology, filtration, oxidation, fuel cells, hydrogen...)
- new foreign partners
-------------------------------------
- partnery se zajímavými nápady a problémy do výzkumných projektů
- možnost přenosu řešení jiných oborů nebo jiných oborů – např. filtrace, nanotechnologie, oxidace, palivové články, vodík …
- nové zahraniční partnery / zástupce

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Waste water treatment, water treatment, air treatment, energy recovery from waste water
čistírny odpadních vod, úprava vod, čištění vzduchu, využití energie z odpadních vod

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Spoluprace ve V&V

Zástupce

Mr Bc. Michal Plotěný

Head of marketing department/vedoucí marketingového oddělení
Zpět na seznam