Services and consultancy for companies / Služby a poradenství pro firmy

Our services and advice help companies to increase their efficiency. The companies can concentrate on their own core business, when they delegate their activities of human resources, marketing, finance and fundrising. Our business segments are: training, counseling, events and conferences, service companies, grants and finance
-------------------------------------
Naše služby a poradenství pomáhají firmám ke zvyšování jejich efektivity a umožňují jim koncentrovat se na vlastní core business, když na nás delegují činnosti z personalistiky, marketingu, financí a fundrisingu. Naše segmenty činnosti jsou především: vzdělání, poradenství, eventy a konference, služby firmám, dotace a finance.

Počet zaměstnanců
 • 50-249

Consultancy in the management of human resources / Poradenství v řízení lidských zdrojů

Co nabízíme

Analyze the development needs of employees and develop a tailored support educational programs, helping obtain grants for development programs and manage them. We provide consultancy and outsourcing in the field of human resources, payroll, marketing, IT services, call center and making promotional films.
-------------------------------------
Pomáháme získat dotace na rozvojové programy a spravovat je, poskytujeme poradenství a outsorcing v oblasti personalistiky, mezd, marketingu, IT služeb, call centra a natáčení propagačních filmů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Providers of long-term leases for our existing and new branches, Landlord conference rooms, Manufacturing,
IT company for programming our management simulation and games, Production companies in the field of advertising and /or film production.
-------------------------------------
Poskytovatele dlouhodobých pronájmů pro naše stávající i nové pobočky (Brno, Olomouc, Zlín), pronajímatele konferenčních prostor, výrobní/stavební podniky, u nichž by absolventi našich kurzů mohli chodit na praxi, odborníci, kteří by mohli vystupovat na našich kurzech, popř. asistovat u zkoušek, IT společnost na programování manažerských simulací a her, produkční společnosti v oblasti reklamy a/nebo filmové tvorby.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ne

Keywords

education, coaching, e-learning, fundraising, human resources, event, conference, HR outsorcing, call centre
vzdělávání, koučink, e-learning, dotace, lidské zdroje, konference, outsorcing personalistiky, call centrum

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Subdodavatelske sluzby
 • Technicka spoluprace
 • Spoluprace ve V&V
 • Licence
 • Investice, financovani
 • Sluzby

Target Countries

 • Austria
 • Czech Republic
 • Germany
 • Kazakhstan
 • Poland
 • Romania
 • Russian Federation
 • Slovakia

Zástupce

Mr Mgr. Ladislav Buček

CEO / výkonný ředitel

Mr Peter Burian

Account manager
Zpět na seznam