Cylinders and foundry castings from ferrous and non-ferrous metals / Slévárna válců a odlitků z železných a neželezných kovů

Cylinders and foundry castings from ferrous and non-ferrous metals. Production and centrifugally cast cylinders and stationary shaped castings for a wide range of industrial applications, production of wooden and metal patterns, production of prefabricated units.
-----------------------------------------
Slévárna válců a odlitků z železných a neželezných kovů. Výroba odstředivě a stacionárně litých válců a tvarových odlitků pro široké spektrum průmyslového použití, výroba dřevěných a kovových modelových zařízení, výroba svařovaných konstrukcí a montovaných celků.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Steel casting, rolls / Ocelové odlitky pro energetiku, válce

Co nabízíme

Machined castings from steel, cast iron and non-ferrous metals for manufacture of pumps, turbines, compressors and other power equipment, equipment for extraction of raw materials, components for construction and repair of ships, for construction machinery and equipment for production of steel. Stationary and supplies centrifugally cast work rolls for rolling sheet metal, profiles, tubes and wire. Welded construction and supply of prefabricated units.
-------------------------------------
Opracované odlitky z ocelí, litin a neželezných kovů pro výrobu čerpadel, turbín, kompresorů a dalších energetických zařízení, zařízení pro těžbu surovin, součástí pro stavbu a opravy lodí, pro stavbu strojů a zařízení na výrobu oceli. Dodávky odstředivě a stacionárně litých pracovních válců pro válcování plechu, profilů, trub a drátu. Svařované konstrukce a dodávky montovaných celků.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Companies involved in the production of energy equipment, equipment for the extraction of raw materials, components for construction and repair of ships, for construction machinery and equipment for production of steel. Manufacturer of steel sheet, profiles, wire, pipes.
-------------------------------------
Společnosti zabývající se výrobou zařízení pro energetiku, zařízení pro těžbu surovin, součástí pro stavbu a opravy lodí, pro stavbu strojů a zařízení na výrobu oceli. Výrobce ocelového plechu, profilů, drátu, trub.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Foundry, steel castings, work rolls, pilger rolls, iron castings, turbine casings, pump casings
Slévárna, ocelové oditky, pracovní válce, poutní válce, litinové odlitky, skříně turbín, skříně čerpadel

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace

Zástupce

Mr Ing. Vít Paděra

Sales Director/ Obchodní ředitel
Zpět na seznam