Custom manufacture of stainless steel and iron for various industries / Zakázková výroba z nerez oceli a železa pro různá odvětví průmyslu.

• pressure and non-pressure vessels made ​​of stainless steel, including valves and piping
• heat exchangers, including the tube bundles and pipes and cooling tube bundles in boilers and tanks
• mixers, including tanks
• Production of steel structures according to customer requirements
• production of tanks in diameter of 3 m maximum length 12 m
• Manufacture and installation of pipes of stainless steel and carbon steel
• locksmith and welding to a weight of 5 tons of parts
• manual TIG welding, TIG, MAG submerged
-------------------------------------
• tlakové a netlakové nádoby z nerez ocelí včetně armatur a potrubních rozvodů
• výměníky tepla včetně trubkovnic a svazků trubek a chladící trubkové svazky do kotlů a nádrží
• míchadla včetně nádrží
• výroba ocelových konstrukcí dle požadavků zákazníka
• výroba nádrží do průměru 3 m a délka maximálně 12 m
• výroba a montáž potrubních rozvodů z nerez i uhlíkatých ocelí
• zámečnické a svářečské práce do váhy jednotlivých dílů 5 tun
• svařování ruční WIG,TIG, MAG pod tavidlem

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Job-work / Kusová výroba

Co nabízíme

small or larger metalwork according to drawings
-------------------------------------
drobné i větší zámečnické práce dle výkresové dokumentace

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Cooperation parts production, help with presentation at trade fairs of engineering (eg, Vietnam, Brazil)
-------------------------------------
Kooperace dílů výroby, pomoc při prezentaci na strojírenských veletrzích (např. Vietnam, Brazílie)

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

metalwork, unit production, pressure and non-pressure production
zámečnícké práce, kusová výroba, tlaková a netlaková výroba

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Zástupce

Mr Oldřich Švaříček

CEO / Jednatel
Zpět na seznam