Production of plastic products using injection and blow molding / Výroba zboží z plastů metodou vstřikování a vyfukování

subcontract engineering plastic components for the automotive industry, homewares and gardening goods from plastics
-------------------------------------
subdodávky technických dílů z plastů pro automobilový průmysl, výroba bytových doplňků a zahradnického zboží z plastů

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Subcontracting parts for the automotive industry / Subdodávky technických dílů pro automobilový průmysl

Co nabízíme

We offer twenty years of experience in the production of technical parts from plastic injection molding and blow molding method, the advantage is own tool and manufacture of injection molds
We offer flower pots and other types of containers with self watering system, suitable for hotels, restaurants and office space
-------------------------------------
Nabízíme dvacetiletou zkušenost ve výrobě technických dílů z plastů metodou vstřikování a vyfukování, výhodou je vlastní nástrojárna a výroba vstřikovacích forem
Nabízíme květináče a jiné druhy nádob se systémem samozavlažování, vhodné pro hotely, restaurace a kancelářské prostory

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for cooperation company that is dedicated to research and development in the area of ​​self watering system or planning and design of flats, balconies or terraces for houses, as well as designing public green areas or the urban gardenning
-------------------------------------
Hledáme ke spolupráci firmu, která se věnuje výzkumu nebo vývoji v oblasti samozavlažování, případně projektování a návrhy bytů, balkonů či teras pro rodinné domy, dále projektování veřejné zeleně nebo tzv. urban gardenning

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

technical parts, injection molding and blow molding, equipment for offices, hotels and restaurants, public green design
technické díly, vstřikování a vyfukování plastů, vybavení pro kanceláře, hotely a restaurace, projektování veřejné zeleně

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Zástupce

Ms Lenka Novotná

CEO/jednatelka
Zpět na seznam